Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende den økonomiske gennemførelsesstruktur for en mulig EU bø...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
20/09/2019
Status:
Lukket
Information
VT/2019/015
Undersøgelse vedrørende den økonomiske gennemførelsesstruktur for en mulig EU børnegarantiordning, inklusive sammes finansielle grundlag
Formålet med undersøgelsen er fastlæggelse af en økonomisk gennemførelsesramme for en mulig EU børnegaranti i overensstemmelse med med Kommissionens anbefaling fra 2013 om investeringer i børn. De økonomiske og finansielle rammer bør udformes på linje med resultaterne fra den forberedende foranstaltning »Undersøgelse af gennemførligheden af en børnegaranti for sårbare børn«. Der skal samtidig undersøges for synergier og stordriftsfordele, der tillader en 2/4 omdimensionering af en garantiordning. Det overordnede formål for aktiviteten er således udarbejdelse af en detaljeret og omfattende undersøgelse, hvad angår den mest omkostningseffektive mulige strategi for de kompetente myndigheders praktiske gennemførelse af en sådan børnegaranti for alle børn, der står over for en risiko for fattigdom i EU. Formålet med denne undersøgelse er levering af en gennemgående økonomisk og finansiel analyse af udformning, gennemførlighed, forvaltning og gennemførelsesmuligheder for en mulig fremtidig børnegarantiordning i alle EU-medlemsstater.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Vilkår for deltagelse
Se udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 153-375821
Udbudsbekendtgørelse
09/08/2019 00:00