Information om udbud

Titel:
Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og Det Europæisk...
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
25/09/2019
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/25/2019
Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Formålet med dette udbud er indgåelse af 2 kontrakter med den samme kontrahent om udførelse af sikkerhedstjenester og tilknyttede tjenester i EMSA's og EMCDDA's lokaler i Lissabon.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
79710000
Vilkår for deltagelse
Ikke relevant
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Sikkerhedstjenester til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Udbuddet er inddelt i 2 partier, og der vil blive indgået 2 separate kontrakter, 1 pr. parti. Kontrakten (rammetjenesteydelsesaftale) for parti 1 vil blive indgået mellem den valgte kontrahent og EMSA. Begge partier tildeles én og samme kontrahent. Tilbudsgiverne skal derfor afgive bud på parti 1 og parti 2.
Parti 2
Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Udbuddet er inddelt i 2 partier, og der vil blive indgået 2 separate kontrakter, 1 pr. parti. Kontrakten (tjenesteydelseskontrakten) for parti 2 vil blive indgået mellem den valgte kontrahent og EMCDDA. Begge partier tildeles én og samme kontrahent. Tilbudsgiverne skal derfor afgive bud på parti 1 og parti 2.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 150-368495
Udbudsbekendtgørelse
06/08/2019 00:00