Information om udbud

Titel:
Støtte til udvikling af nye og forbedring af eksisterende foranstaltninger og re...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/05/2014
Frist for modtagelse af bud:
15/07/2014
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
Støtte til udvikling af nye og forbedring af eksisterende foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering i overensstemmelse med FN's rammekonvention om klimaændringer samt udarbejdelse af den anden...
Udbuddet består af 2 separate partier:1) støtte til udvikling af nye og forbedring af eksisterende foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering i overensstemmelse med FN's rammekonvention om klimaændringer2) udarbejdelse af den anden toårlige EU-rapport.Hvert parti tages i betragtning separat i forbindelse med bedømmelsen, men også under gennemførelsesfasen. Tilbudsgivere kan afgive bud på 1 eller begge partier.Målsætninger for parti 1 »Støtte til udvikling af nye og forbedring af eksisterende foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering i overensstemmelse med FN's rammekonvention om klimaændringer«:(1) levering af den nødvendige tekniske viden og ekspertise til Kommissionens tjenestegrene med henblik på at muliggøre betydningsfulde bidrag til processen for udvikling af nye eller forbedrede foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering af oplysninger indsendt af parter i FN's rammekonvention om klimaændringer og deres betydningsfylde bidrag på området for måling, rapportering og verificering i forbindelse med proceduren for udvikling af en protokol, et andet juridisk instrument eller et forhandlingsresultat med retskraft i henhold til den konvention, der er gældende for alle parter.Målene for parti 2 »udarbejdelse af den anden toårlige EU-rapport«:(1) levering af viden i forbindelse med udarbejdelsen af den anden toårlige rapport på vegne af den Europæiske Union, herunder et udkast til den anden toårlige rapport, i form af udkast på nulte/første/anden/og tredje plan(2) tilvejebringelse af baggrundsmateriale vedrørende metoder til indsamling af data til brug i forbindelse med udarbejdelsen af den anden toårlige rapport(3) tilvejebringelse af støttedokumenter, der kan bruges i forbindelse med gennemgangen af den anden toårlige rapport.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
31/05/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
15/07/2014 16:00
29/07/2014 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Støtte til udvikling af nye og forbedring af foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering i overensstemmelse med FN's rammekonvention om klimaændringer Levering af den nødvendige tekniske viden og ekspertise til Kommissionens tjenestegrene for at muliggøre et meningsfuldt bidrag til processen for udvikling af nye eller forbedrede foranstaltninger og retningslinjer for måling, rapportering og verificering af oplysninger indsendt af parter i FN's rammekonvention om klimaændringer og deres betydningsfylde bidrag på området for måling, rapportering og verificering i forbindelse med proceduren for udvikling af en protokol, et andet juridisk instrument eller et forhandlingsresultat med retskraft i henhold til den konvention, der er gældende for alle parter.
Parti 2 Udarbejdelse af den anden toårlige EU-rapport (1) levering af viden i forbindelse med udarbejdelsen af den anden toårlige rapport på vegne af den Europæiske Union, herunder et udkast til den anden toårlige rapport, i form af udkast på nulte/første/anden/og tredje plan(2) tilvejebringelse af baggrundsmateriale vedrørende metoder til indsamling af data til brug i forbindelse med udarbejdelsen af den anden toårlige rapport(3) tilvejebringelse af støttedokumenter, der kan bruges i forbindelse med gennemgangen af den anden toårlige rapport.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2014/S 104-181751 Udbudsbekendtgørelse 31/05/2014 00:00