Information om udbud

Titel:
Dekarbonisering af skibsfart: Teknisk undersøgelse af fremtiden for Designindeks...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
04/10/2019
Status:
Lukket
Information
2019-539 V1.1
Dekarbonisering af skibsfart: Teknisk undersøgelse af fremtiden for Designindekset for energieffektivitet for skibe (EEDI, Energy Efficiency Design Index)
EEDI er en af de centrale kortsigtede foranstaltninger, der vil bidrage til at opnå målene i IMO's (IMO — International Maritime Organisation, Den Internationale Søfartsorganisation) drivhusgasstrategi. Det er en højt prioriteret foranstaltning på både Kommissionens og EU-medlemslandenes dagsorden — Kommissionen argumenterede i sit tidligere input til problemstillingen på internationalt niveau for en ambitiøs fase 4 af EEDI, som skulle sigte mod en markant reduktion af drivhusgasemissionerne fra alle nye skibe, der kom på markedet fra omkring 2030. EEDI har desuden nogle væsentlige sikkerhedsmæssige konsekvenser og hænger derfor nøje sammen med GD MOVE's prioriteter. For at accelerere leveringen af konkrete foranstaltninger til nedbringelse af drivhusgasemissioner har udvalget til beskyttelse af havmiljøet (The Maritime Environment Protection Committee) på sit 74. møde besluttet at fremskynde det tekniske arbejde, hvilket kræver en dybdegående analyse og revision af EEDI-rammen, fordi margenerne for forbedring af energieffektiviteten bliver stadig mindre. Dette vil igen kræve et nyt analysearbejde for de fleste skibskategorier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79411000
BE100
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 172-418776 Berigtigelse 06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137 Udbudsbekendtgørelse 14/08/2019 00:00