Information om udbud

Titel:
Athena 18-2 rolle 2-tjenester: Parti 1 og parti 2
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
13/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
16/09/2019
Status:
Lukket
Information
ATHENA 18-2
Athena 18-2 rolle 2-tjenester: Parti 1 og parti 2
Athena ønsker i øjeblikket levering af rolle 2-tilsvarende tjenesteydelser i forbindelse med landbaserede militære operationer og missioner ledet af Den Europæiske Union. Disse udføres i øjeblikket i geografiske områder omfattende Bosnien-Hercegovina, Mali, Den Centralafrikanske Republik og Somalia.Som resultat af nærværende offentlige udbudsprocedure, og underlagt godkendelse af Athena-specialudvalget, vil Athena indgå multiple rammeaftaler med de valgte tilbudsgivere. Antallet af kontrahenter for den multiple rammeaftale vil være 3. Den multiple rammeaftale kan have form af separate specifikke kontrakter, der indgås på identiske vilkår med hver enkelt kontrahent.Kravene for hver specifik tjenesteydelseskontrakt vil være tydeligt forskellige, hvad angår den præcise beliggenhed, varighed, størrelse, opsætning, sikkerhed, risiko, adgangsmulighed osv. Tilbudsgiverne skal derfor kunne håndtere et meget forskelligt sæt krav for hver situation.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
85111200
Tidslinje
13/08/2019 00:00
10/09/2019 23:59
12/09/2019 23:59
16/09/2019 23:59
19/09/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Parti 1: Rolle 2 F-tilsvarende fremadrettede tjenesteydelser (»Forward«) Tjenester forbundet med en rolle 2 F-ækvivalent (»Forward«) dækker en fremadrettet deployerbar lægekapacitet, der er i stand til at yde genoplivende og primær operativ behandling med henblik på at stoppe blødninger, opretholde kredsløbet, genoprette blodgennemstrømningen og bevare liv og legeme og funktionsdygtighed i fjerntliggende, barske eller endog mindre sikre omgivelser.De diagnostiske, forsyningsmæssige, operative og beholdningsmæssige ressourcer er begrænsede og afhænger af rettidig medicinsk evakuering til kapaciteter med mere omfattende færdigheds- og kapacitetsprofiler. Levering af infrastruktur hører generelt ikke under parti 1, men der kan blive anmodet om dette som en (ønskelig) option ved genåbning af udbuddet.
Parti 2 Parti 2: Rolle 2 B/(E)-tilsvarende grundlæggende/udvidede tjenesteydelser (»Basic/(Enhanced)«) Tjenester forbundet med en rolle 2 B-ækvivalent (»Basic«) leveres på stationære lægebehandlingsfaciliteter (MTF, Medical Treatment Facilities), hvor der er mulighed for genoplivende og operative indgreb til bevaring af liv og legeme og funktionsdygtighed. De omfatter triage, grundlæggende laboratorie- og billeddiagnostik, skadebegrænsende genoplivning (DCR, Damage Control Resuscitation), skadebegrænsende kirurgi (DCS, Damage Control Surgery), kortsigtet post-operativ kritisk pleje, et begrænset antal patienter (sengeafdeling) og indkøb af lægemidler.Levering af infrastruktur hører generelt ikke under parti 2, men der kan blive anmodet om dette som en (ønskelig) option ved genåbning af udbuddet.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 155-381209 Udbudsbekendtgørelse 13/08/2019 00:00