Information om udbud

Nouvelle version de l'annexe I.D. (Cahier des clauses administratives)publiée: le point 5.2. a été retiré car non-applicable.
Titel:
Teoretiske og praktiske undervisning på området for forebyggelse af brandrisici,...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
24/09/2019
Status:
Lukket
Information
OIL.06/PO/2019/030
Teoretiske og praktiske undervisning på området for forebyggelse af brandrisici, førstehjælp på arbejdspladsen, førstehjælp til spædbørn, sensibilisering i tilfælde af brand.
Kontraktens formål er tjenesteydelser i form af undervisning i brandrisici, førstehjælp, førstehjælp til spædbørn og børn samt sensibiliseringsaktiviteter inden for brand og evakuering.Kontrakten omfatter 4 partier:— parti 1: tjenesteydelser i form af teoretisk og praktisk undervisning i forebyggelse af brandrisici – Luxembourg,— parti 2: tjenesteydelser i form af undervisning i førstehjælp på arbejdspladsen – Bruxelles,— parti 3: tjenesteydelser i form af undervisning i førstehjælpsydelse til spædbørn og børn for personalet i småbørnscentrene — Bruxelles,— parti 4: sensibiliseringsaktiviteter vedrørende ønskelig adfærd i tilfælde af brand i og evakuering af bygninger – Luxembourg.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
80560000
Vilkår for deltagelse
Fortegnelse og beskrivelse forefindes i udbudsbetingelserne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/08/2019 00:00
24/09/2019 15:00
25/09/2019 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tjenesteydelser i form af teoretisk og praktisk undervisning vedrørende forebyggelse af brandrisici – Luxembourg
Kontraktens formål er planlægning af teoretiske og praktiske uddannelser på området for forebyggelse af brandrisici til personalet i institutionerne i Luxembourg.Målet med uddannelserne er at lære personalet at gennemføre forebyggelses- og nødhjælpstiltag på området for brandrisiko.De henvender sig til 2 adskilte deltagergrupper:— brand- og forebyggelsesvagter,— brandvagtchefer.
Parti 2
Uddannelse i førstehjælp på arbejdspladsen – Bruxelles
Undervisnings- og opfriskningskurser til personalemedlemmer i institutioner/organer i Bruxelles med ønske om opnåelse af et diplom eller opfriskning inden for førstehjælp på arbejdspladsen.
Parti 3
Tjenesteydelser i form af undervisning i førstehjælpsydelse til spædbørn og børn for medarbejdere i småbørnscentrene – Bruxelles.
Uddannelsestjenesteydelserne henvender sig til personale i småbørnscentrene i Bruxelles og forvaltes af Europa-Kommissionen.Pædagogerne føres i forbindelse med deres aktiviteter til at håndtere uventede situationer. Visse af disse kræver beherskelse af førstehjælp. Uddannelsen i denne disciplin skal sætte småbørnscentrets personale i stand til med enkle og ikkelægelige indgreb at sørge for førstehjælp i livstruende eller funktionelle nødsituationer vedrørende spædbørn eller børn.
Parti 4
Sensibiliseringsaktiviteter vedrørende ønskelig adfærd i tilfælde af brand i og evakuering af bygninger – Luxembourg
Kontraktens formål er planlægning af sensibiliseringsuddannelser med aktiviteter vedrørende den ønskelige adfærd i tilfælde af brand og evakuering af bygninger for personalet i institutionerne i Luxembourg.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 157-386459
Udbudsbekendtgørelse
16/08/2019 00:00