Information om udbud

Titel:
Levering af vedligeholdelsestjenester
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
20/12/2019
Status:
Lukket
Information
AO/001/19
Levering af vedligeholdelsestjenester
Formålet med denne offentlige udbudsprocedure er at fastlægge de tjenester, kontrahenten skal levere med henblik på at påtage sig vedligeholdelsesarbejdet på Kontorets bygninger og de bygninger, Kontoret lejer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
45259000
ES521
Vilkår for deltagelse
— Bevis af nyere dato for optagelse i handels- eller fagregister.— Særlig godkendelse, der tillader den økonomiske aktør at udføre kontrakter af denne art i sit etableringsland. Den økonomiske aktør, der får tildelt kontrakten, skal inden tidspunktet for kontraktens underskrivelse indsende bevis for registrering i registret over klassificerede entreprenører og entreprenørfirmaer (se link) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/— I tilfælde af, at tilbudsgiveren gør brug af andre enheders kapaciteter, skal der vedlægges et skriftligt tilsagn fra sådanne enheder til bekræftelse af, at de agter at forsyne tilbudsgiveren med de fornødne ressourcer til udførelse af kontrakten.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 211-514669
Udbudsbekendtgørelse
31/10/2019 00:00