Information om udbud

Titel:
Rammeaftaler vedrørende regelefterlevelses- og due diligence-tjenester
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/09/2019
Frist for modtagelse af bud:
30/10/2019
Status:
Lukket
Information
CFT-1571
Rammeaftaler vedrørende regelefterlevelses- og due diligence-tjenester
Rammeaftaler vedrørende regelefterlevelses- og due diligence-tjenester opdelt i 4 partier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Vilkår for deltagelse
Se udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Tjenester vedrørende regelefterlevelse (due diligence i forbindelse med integritet/beskatning og anden støtte til regelefterlevelse) Dette parti har fokus på due diligence-kontroller, overholdelse af skatteregler, overholdelse af regler vedrørende risikostyring, regelefterlevelsespolitikker og -procedurer samt på generel støtte til regelefterlevelse som beskrevet i bilag A — Tekniske specifikationer.
Parti 2 Støtte til efterlevelse af regler for etik og integritet Dette parti omfatter tjenester relateret til identifikation af forseelser og mulige brud på EIB's adfærdskodeks som beskrevet i bilag A — Tekniske specifikationer.
Parti 3 Tjenester vedrørende bevidstgørelse om etik og integritet Dette parti omfatter tjenester relateret til levering af uddannelse til medarbejdere (og tilsvarende) og medlemmer af styrende organer angående integritet og etiske spørgsmål som beskrevet i bilag A — Tekniske specifikationer.
Parti 4 Specialisering i sanktioner Dette parti omfatter tjenester, der hjælper EIB med at overholde sanktioner, der gælder for bankens transaktioner og aktiviteter som beskrevet i bilag A — Tekniske specifikationer.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 180-437488 Udbudsbekendtgørelse 18/09/2019 00:00