Information om udbud

Titel:
Bygge- og anlægsarbejder til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejend...
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/11/2019
Status:
Lukket
Information
AO/004/19
Bygge- og anlægsarbejder til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
EUIPO planlægger tildelingen af en kontrakt vedrørende gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder hos EUIPO via 2 partier:Parti 1: bygge- og anlægsarbejder i form af nye arbejder eller renoveringsarbejder. Der vil blive anvendt en procedure med genåbning af konkurrence med henblik på tildeling af specifikke kontrakter, hvad angår gennemførelse af arbejder for beløb mellem 60 000 EUR og 750 000 EUR (gennemførelsesbudget for kontrakten).Parti 2: mindre bygge- og anlægsarbejder samt operationelle ændringer. Kaskadeprincippet vil blive taget i anvendelse i forbindelse med gennemførelse af mindre bygge- og anlægsarbejder for beløb under 60 000 EUR (gennemførelsesbudget for kontrakten) og gennemførelse af operationelle ændringer, hvad angår alle hovedkvarterets bygninger eller områder.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
45200000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Bygge- og anlægsarbejder i form af nye arbejder eller renoveringsarbejder Omfanget af tjenesterne i medfør af parti 1: bygge- og anlægsarbejder i form af nye arbejder eller renoveringsarbejder er:1) Materiel gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder i form af nye arbejder og/eller renoveringsarbejder med et projektbudget på mellem 60 000 EUR og 750 000 EUR (gennemførelsesbudget for kontrakten), fra teknisk dokumentation til gennemførelse, herunder levering og installering af udstyr og alt materiale, tests og forsøg, arbejdskraft og byggemetoder, med overholdelse af garantier for frister, priser og kvalitet, der fremgår af projekterne og/eller den tekniske dokumentation.2) Idriftsættelse af faciliteter i forbindelse med alle arbejder eller installationer, som udføres.3) Rengøring af arbejderne.4) Levering af »som udført-«dokumentation i forbindelse med gennemførelse af arbejder og installationer.5) Udbedrende vedligeholdelse af installationerne i den relevante garantiperiode. Forebyggende vedligeholdelse vil obligatorisk blive tildelt EUIPO's firma for almen vedligeholdelse, som angivet i kontrakten;6) Alle tekniske, administrative, organisatoriske og tilsynsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere den krævede kvalitet af hhv. arbejder, de gennemførte installationer og operationelle ændringer.
Parti 2 Mindre bygge- og anlægsarbejder samt operationelle ændringer. Genstanden for bygge- og anlægsarbejderne i dette parti kan klassificeres som følger:Gennemførelse af nye bygge- og anlægsarbejder: nye gennemførelsesarbejder, der omfatter nye infrastrukturer, faciliteter eller bygninger i hvilken som helst af EUIPO's aktuelle eller fremtidige bygninger og områder i Spanien eller andetsteds.Renoveringsarbejder: renoveringsarbejder omfatter al udvidelse, forbedring, modernisering, tilpasning, ændring eller konsolidering af arbejder i hvilken som helst af EUIPO's ejendomme, herunder indretningsarbejder, der medfører oprettelse af nye eller modernisering af eksisterende faciliteter i hvilken som helst af EUIPO's aktuelle eller fremtidige bygninger i Spanien eller andetsteds.Operationelle ændringsarbejder: Genstanden for de operationelle ændringsarbejder er øjeblikkelige eller kortfristede indgreb med henblik på udbedring af uforudsete begivenheder eller begivenheder, som ikke kan udbedres af Kontoret, samt opfyldelse af hastebehov, der risikerer at kunne udløse en risiko for Kontorets aktiviteter. Ud over ovennævnte arbejder, omfatter tjenesterne:1) Kontrakten vil kræve en række menneskelige og materielle minimumsressourcer med henblik på muliggørelse af en solvent gennemførelse af arbejderne. Derfor kræves der disponibilitet over et arbejdsteam, der er konstant til stede på EUIPO, samt en hurtig reaktionsstyrke, der skal være disponibel inden for 24 timer;2) Idriftsættelse af faciliteter i forbindelse med alle arbejder eller installationer, som udføres.3) Rengøring af arbejderne.4) Levering af »som udført-«dokumentation i forbindelse med gennemførelse af mindre arbejder.5) Udbedrende vedligeholdelse af installationerne i den relevante garantiperiode. Forebyggende vedligeholdelse vil obligatorisk blive tildelt EUIPO's firma for almen vedligeholdelse, som angivet i kontrakten;6) Alle tekniske, administrative, organisatoriske og tilsynsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere den krævede kvalitet af hhv. arbejder, de gennemførte installationer og operationelle ændringer.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 198-480111 Udbudsbekendtgørelse 14/10/2019 00:00