Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til forberedelse og gennemførelse af Ukraines kommunale infrastr...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/09/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/02/2020
Status:
Åben
Information
AA-010067-001
Teknisk bistand til forberedelse og gennemførelse af Ukraines kommunale infrastrukturprogram (finansieret af NVP)
Ukraines kommunale infrastrukturprogram (UMIP— Ukraine Municipal Infrastructure Programme) er et investeringsprogram for flere sektorer, udviklet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) sammen med ministeriet for regional udvikling og finansministeriet i Ukraine. De nyeste oplysninger om programmet er tilgængelige på http://umip.org.ua/en/about-umip/.Formålet med denne indsats er levering af teknisk bistand til slutmodtagerne for at sikre at forberedelse, indkøb, gennemførelse og ledelse af projekterne omfattet af programmet udføres i overensstemmelse med EIB's krav og standarder.De tekniske bistandsydelser dækker projektcyklussen fra gennemførlighedsundersøgelser, prioriterede investeringsplaner, tekniske specifikationer og udbudsdokumenter, støtte til indkøb og projektledelse (projektgennemførelsesenhed, PIU), under gennemførelsen, hovedsageligt i relation til delsektorerne for fjernvarme, offentlig belysning, vand og fast affald.
Tjenesteydelser
Begrænset
Åben
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71314300
00
Tidslinje
11/09/2019 00:00
09/01/2020 23:59
17/01/2020 23:59
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 175-425424 Udbudsbekendtgørelse 11/09/2019 00:00