Information om udbud

Titel:
Miljøforskning
Ordregivende myndighed:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
09/12/2019
Status:
Lukket
Information
EASA.2019.HVP.08
Miljøforskning
Parti 1: Rammeaftale om vurdering af miljøpåvirkninger — forskning i karakteristika for emissioner fra flymotorer;Parti 2: Rammeaftale om vurdering af miljøpåvirkninger — forskning i vurderinger af støjen fra rotorfly og ny teknologi;Parti 3: Rammeaftale om afbødning af miljøpåvirkninger — øget kapacitet for vurdering af politiktiltag
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Rammeaftale om vurdering af miljøpåvirkninger — forskning i karakteristika for emissioner fra flymotorer
Formålet med kontrakten er hovedsageligt forbedring af krav til stikprøvetagning og måling af emissioner fra motorer i henhold til ICAO bilag 16, bind II, med henblik på massen og antallet af ikke-flygtige partikler og forslag til mere fyldestgørende praksisser. Hensigten med arbejdet er:1) Analyse af den relative andel af fly, der er udstyret med motorer, som ikke er reguleret med hensyn til nvPM under driften samt emissioner i individuelle europæiske lufthavne;2) Forslag til og testning af ny eller hidtil ukendte former og teknikker for stikprøvetagning, set i lyset af det aktuelle tekniske niveau;3) Måling af gasformige emissioner (f.eks. NOx, HC, CO, CO2), røgemissioner, masse og antal af nvPM-emissioner, nvPM-partikelstørrelse for både regulerede og ikke-regulerede motorer.
Parti 2
Rammeaftale om vurdering af miljøpåvirkninger — forskning i vurderinger af støj fra rotorfly og ny teknologi
Kontrakten sigter mod forbedring af den europæiske kapacitet for vurdering af støjmæssige konsekvenser set ud fra 2 perspektiver:(i) styrkelse af støtten til EU's politiske beslutningstagere vedrørende udvikling og gennemførelse af relevante EU-politikker — herunder f.eks. udførelse af omfattende vurderinger af miljøpåvirkninger inden for rammerne af EU's nuværende og kommende miljøforordninger;(ii) højnelse af den europæiske profil i sammenhæng med internationale diskussioner som f.eks. dem, der afholdes i ICAO's Udvalg for Miljøbeskyttelse i forbindelse med Luftfart (CAEP) vedrørende fastlæggelse af fremtidige standarder for international luftfart, særligt hvad angår støj fra rotorfly.
Parti 3
Rammeaftale om mindskelse af miljøpåvirkninger — øget kapacitet for vurdering af politiktiltag
Formålet med kontrakten er opdatering, forbedring og validering af modelleringskapaciteterne i AERO-MS (Aviation Emissions and Evaluation of Reduction Options-Modelling System), således at de kan understøtte vurderingen af omkostninger og fordele forbundet med en lang række fremtidige politikvurderinger. Dette omfatter kapaciteten til at vurdere forskellige miljøpolitiske muligheder i forbindelse med luftfart, baseret på en præcis karakteristik af luftfartsindustrien og evnen til at kommunikere med grænseflader i andre databaser og modeller.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 195-473028
Udbudsbekendtgørelse
09/10/2019 00:00