Information om udbud

Titel:
Levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
10/12/2019
Status:
Lukket
Information
AO/018/19
Levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring
Formålet med nærværende udbud er at opnå levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring ved Kontoret.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
72000000
ES521
Vilkår for deltagelse
Hvis sammenslutningen af tilbudsgivere inddrager tjenester, der skal udføres på lokaliteter uden for EU, kræves der dokumentation for, at disse lokaliteter vil overholde kravene i forordning (EU) 2018/1725 af 23.10.2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne data, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, der trådte i kraft 11.12.2018.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 199-482541
Udbudsbekendtgørelse
15/10/2019 00:00