Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende teknisk bistand til en EU-platform for sameks...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/07/2014
Frist for modtagelse af bud:
04/09/2014
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende teknisk bistand til en EU-platform for sameksistens mellem mennesker og store kødædere.
Kontrahenten skal udføre følgende opgaver:Opgave A — støtte arbejdet vedrørende platformenIndsamling af relevante dokumenter og gode praksisser:Kontrahenten skal bistå medlemmerne af platformen med at identificere og indsamle eksempler på gode praksisser i forbindelse med nedbringelse og/eller undgåelse af konflikter og erfaringer fra situationer, hvor mennesker har en vellykket sameksistens med store kødædere.Bistand til kommunikationsplanen for platformen:Kontrahenten skal yde bistand til Kommissionen og medlemmerne af platformen i udarbejdelsen af et udkast til en kommunikationsplan for platformen, som kan sendes gennem medlemsnetværket til de overordnede interessegrupper i paraplyorganisationen, som udgør platformen.Kontrahenten skal udarbejde og forberede layoutet for en 4-siders flyer, der indeholder ajourførte oplysninger om platformen, på alle officielle EU-sprog bortset fra maltesisk og irsk. Flyerne printes af Europa-Kommissionen.Opgave B — platformens ressourcecenterRessourcecentret for platformen er et webbaseret ressourcecenter, som ikke duplikerer andre disponible ressourcer, men skal levere links til disse ressourcer samt lagre unik information eller information, der ikke er til rådighed digitalt andre steder (underlagt ophavsret).Kontrahenten skal opdatere og dernæst vedligeholde webstedet, udelukkende på basis af de teknologier, som siden er udviklet gennem (kun statiske html-sider), vedrørende store rovdyr udviklet som en del af GD ENV's websider om natur.Tjeneste for ofte stillede spørgsmål (FAQ):Kontrahenten skal vedligeholde et FAQ-afsnit på websiden til spørgsmål vedrørende bedste praksis og råd vedrørende konflikter mellem mennesker og store rovdyr.Regelmæssigt e-mail-cirkulære:Kontrahenten skal udarbejde en månedlig bulletin pr. e-mail til medlemmerne af platformen med nyheder om den seneste udvikling i det interne arbejde forbundet med platformen, samt anmodninger om oplysninger og bidrag fra medlemmerne af platformen. Elementer fra dette cirkulære kan også blive postet på webstedet ved opdateringerne hver anden måned. GD for Miljø sender udgaverne af bulletinen ud til medlemmerne af platformen.Opgave C — møderÅrlige møder:1 årlig møde af 1 dags varighed vedrørende platformen har 2 formål: 1) statusopgørelse over fremskridtene inden for de tematiske opgaver og opfordring til feedback fra medlemmerne og 2) muligheder for netværkssamarbejde mellem platformens medlemmer. Kontrahenten skal forberede en gæsteliste, dagsorden, mødedokumenter og stille eksperter til rådighed, der har erfaring med at fremme debatten om konflikter mellem menneske og store rovdyr og udarbejdelse af referater.Workshopper:Platformen vælger maksimalt 2 tematiske/regionale workshopper, der skal arrangeres i medlemsstaterne. Kontrahenten skal levere bistand til både Kommissionen og medlemmerne af platformen ved disse workshopper på samme måde som til det årlige møde, dvs. lave udkast til dagsorden, mødedokumenter og stille eksperter til rådighed for at fremme debatten.Kommissionen vil sørge for lokaler til det årlige møde i Bruxelles. Workshoppernes lokaliteter vil blive fastlagt af medlemmerne af platformen og prisen på lokalerne, i givet fald, vil blive afholdt af platformens deltagere. Kontrakten dækker ikke udgifter til rejse og catering i denne sammenhæng.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
10/07/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 130-231897
Udbudsbekendtgørelse
10/07/2014 00:00