Information om udbud

Titel:
Gennemførlighedsundersøgelse om et finansielt instrument til lettelse af sikker ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/07/2014
Frist for modtagelse af bud:
08/09/2014
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.A.2/ETU/2014/0038.
Gennemførlighedsundersøgelse om et finansielt instrument til lettelse af sikker og forsvarlig ophugning af skibe.
EU-forordningen om ophugning af skibe trådte i kraft 30.12.2013. Skibsrederne kan dog blive fristet til at omgå de nye ophugningsrelaterede krav, der gælder for skibe, der sejler under EU-flag, ved at omregistrere deres skibe til flagstater, der ikke stiller krav om tilsvarende regler. For at løse problemet er det inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation/Hong Kong-konventionen og EU-forordningen om ophugning af skibe blevet overvejet at oprette en finansiel mekanisme for at tilskynde skibsrederne til at ophugge skibe på en sikker og miljøvenlig måde. I henhold til artikel 29 i forordningen om ophugning af skibe opfordres Kommissionen til, i givet fald, at fremlægge et lovforslag om muligheden for at etablere et finansielt incitament til sikker og forsvarlig ophugning af skibe. Kontrahenten vil få til opgave at undersøge gennemførligheden heraf ved at analysere tidligere undersøgelser og rådgive om mulige fremadrettede løsninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
16/07/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
08/09/2014 16:00
22/09/2014 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 134-239689
Udbudsbekendtgørelse
16/07/2014 00:00