Information om udbud

Titel:
Kortlægning og vurdering af udviklinger for sektorspecifikke professioner i henh...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/12/2019
Frist for modtagelse af bud:
21/02/2020
Status:
Lukket
Information
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885
Kortlægning og vurdering af udviklinger for sektorspecifikke professioner i henhold til direktiv 2005/36/EF — Parti 1: Tandlægeprofession/Parti 2: Farmaceutprofession
Undersøgelsen skal tilvejebringe den nødvendige baggrundsinformation og vurdering til at bistå Kommissionen i at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt ændringer til direktiv 2005/36/EF som ændret med hensyn til minimumskravene for uddannelse vil være hensigtsmæssige og i så fald, i hvilket omfang.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
79411000
Vilkår for deltagelse
Betingelser anført i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
05/12/2019 00:00
21/02/2020 16:00
25/02/2020 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Kortlægning og vurdering af udviklinger for sektorspecifikke professioner i henhold til direktiv 2005/36/EF — Parti 1: Professionen udøvende tandlæge
Undersøgelsen skal tilvejebringe den nødvendige baggrundsinformation og vurdering til at bistå Kommissionen i at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt ændringer til direktiv 2005/36/EF, som ændret med hensyn til tandlægers minimumskrav for uddannelse vil være hensigtsmæssige og i så fald, i hvilket omfang.
Parti 2
Kortlægning og vurdering af udviklinger for sektorspecifikke professioner i henhold til direktiv 2005/36/EF — Parti 2: Farmaceutprofession
Undersøgelsen skal tilvejebringe den nødvendige baggrundsinformation og vurdering til at bistå Kommissionen i at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt ændringer til direktiv 2005/36/EF som ændret med hensyn til farmaceuters minimumskrav for uddannelse vil være hensigtsmæssige og i så fald, i hvilket omfang.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 235-574765
Udbudsbekendtgørelse
05/12/2019 00:00