Information om udbud

Titel:
Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af genne...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/11/2019
Frist for modtagelse af bud:
14/01/2020
Status:
Lukket
Information
ENV/2019/OP/0018
Rammeaftale om tjenesteydelser vedrørende politikudvikling og vurdering af gennemførelsen af lovgivning om industriens emissioner
Støtte Kommissionen i forbindelse med tilsyn og videreudvikling af politikker relateret til industriens miljøindvirkninger, blandt andet under direktivet om industrielle emissioner, E-PRTR-forordningen (europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer), forordningen om kviksølv samt Seveso III-direktivet. Det resulterende analytiske arbejde vil også danne grundlag for ændringer eller lovgivningsmæssige forslag i forbindelse med Kommissionens levering af den europæiske grønne aftale.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
90700000
00
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
20/11/2019 00:00
14/01/2020 16:00
16/01/2020 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 224-548542
Udbudsbekendtgørelse
20/11/2019 00:00