Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende støtte til implementering af vandindustridirektiverne.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/04/2012
Frist for modtagelse af bud:
16/05/2012
Status:
Lukket
Information
ENV.D.2/FRA/2012/0013
Rammekontrakt vedrørende støtte til implementering af vandindustridirektiverne.
Rammekontrakt vedrørende støtte til implementering af vandindustridirektiverne, herunder byspildevandsdirektivet (91/271/EØF), drikkevandsdirektivet (98/83/EF) og badevandsdirektivet (2006/7/EF). Dette omfatter en vurdering af den aktuelle og forventede status for gennemførelsen af direktiverne og identificering af passende indikatorer til evaluering af gennemførelsen af byspildevandsdirektivet og dets betydning for vandkvalitet i løbet af de seneste 20 år (1991-2011). Der kan anmodes om supplerende tjenester i forbindelse med informations- og kommunikationsværktøjerne (f.eks. webside, foldere, faktablade, dokumenter til offentliggørelse). Ud over støtte til Europa-Kommissionen i forbindelse med lovgivningsudvalg, arbejdsgrupper og bilaterale workshopper vil også opgaver med relation til tekniske og videnskabelige emner og koordinering af tekniske aktiviteter være påkrævet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
14/04/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
16/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 73-119896
Udbudsbekendtgørelse
14/04/2012 00:00