Information om udbud

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Titel:
Rådgivningsstøtte til EIBs projektrådgivningsenhed (PAS, Project Advisory Suppor...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/12/2019
Frist for modtagelse af bud:
10/02/2020
Status:
Lukket
Information
AA-010317
Rådgivningsstøtte til EIBs projektrådgivningsenhed (PAS, Project Advisory Support) med hensyn til gennemførelse af den tekniske bistand til Rumæniens nationale agentur for offentlige udbud (»ANAP«)
Formålet med opgaven er at yde rådgivnings- og overordnet projektledelsesstøtte til det nationale agentur for offentlige udbud (»ANAP«) med henblik på en mere effektiv og virkningsfuld udførelse af forhåndskontroller samt etablering af centraliserede udbudsorganer (CPBs, Centralised Procurement Bodies) på lokalt niveau. Denne opgave er inddelt i 6 partier:Parti 1: Støtte til den overordnede projektledelseParti 2: Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende bygge- og anlægsarbejderParti 3: Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende intellektuelle tjenesteydelserParti 4: Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende IT- og kommunikationsudstyr og/eller -softwareParti 5: Støtte til etablering af lokale centraliserede udbudsorganer (CPBs, Centralised Procurement Bodies)Parti 6: Projektledelsesbistand til EIB's PAS-team.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
79400000
Tidslinje
27/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
16/02/2020 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Støtte til den overordnede projektledelse Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Parti 2 Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende bygge- og anlægsarbejder Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Parti 3 Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende intellektuelle tjenesteydelser Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Parti 4 Støtte til kontrol af offentlige udbud vedrørende IT- og kommunikationsudstyr og/eller -software Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Parti 5 Støtte til etablering af lokale centraliserede udbudsorganer (CPBs, Centralised Procurement Bodies) Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Parti 6 Projektledelsesbistand til EIB's PAS-team Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 249-617256 Udbudsbekendtgørelse 27/12/2019 00:00