Information om udbud

Titel:
Revision og rådgivning på området for bæredygtig catering
Ordregivende myndighed:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/12/2019
Frist for modtagelse af bud:
18/02/2020
Status:
Lukket
Information
CdR/DL/66/2019
Revision og rådgivning på området for bæredygtig catering
Regionsudvalget, herefter betegnet »den ordregivende myndighed«, påtænker at tildele en offentlig kontrakt med henblik på indgåelse af en rammeaftale, hvis formål er revisions- og rådgivningstjenester med henblik på sikring af en korrekt udførelse af eksisterende bæredygtige massecateringydelser, hvad angår de tekniske specifikationer i kontrakt nr. CDR/DL/35/2019 »Tjenesteydelseskoncession og ydelse af relaterede tjenester vedrørende bæredygtig massecatering i Det Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bygninger i Bruxelles« samt alle de gældende normer på cateringområdet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Laveste pris
71317210
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55512000
55500000
79415000
55321000
71620000
55330000
55511000
55322000
55520000
71610000
Tidslinje
24/12/2019 00:00
18/02/2020 23:59
25/02/2020 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 248-611320
Udbudsbekendtgørelse
24/12/2019 00:00