Information om udbud

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Titel:
Internet- og fastnettelefontjenester.
Ordregivende myndighed:
EUROJUST
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/09/2014
Frist for modtagelse af bud:
05/11/2014
Status:
Lukket
Information
2014/PO/EJ/9.
Internet- og fastnettelefontjenester.
Sigtet med udbudsproceduren er levering af kvalitative og uafbrudte internet- og fastnettelefontjenester til Eurojust. Tjenesterne er klassificerede som tjenestekritiske, og de skal derfor være pålidelige, højdisponible og fejltolerante (parti 1). Ud over internet- og fastnettelefontjenesterne ønsker Eurojust også at købe beslægtede tjenester, såsom universelle internationale frikaldsnumre og frikaldstjenester (parti 2). Disse behov taget i betragtning søger Eurojust en eller flere kontrahenter, der kan levere tjenesterne beskrevet i det tekniske udbudsmateriale (tillæg A) i overensstemmelse med kontraktbetingelserne (tillæg D), og samtidig sikre minimumskravene til serviceniveau (tillæg A.1). Tilbudsgiverne bør også overveje at fremsætte relevante forslag til levering af de supplerende tjenester, der er specificerede i det tekniske udbudsmateriale (tillæg A) og indgår i tildelingskriterierne. Disse tjenester er ikke obligatoriske, men vil indgå i kontrakten, hvis de tilbydes. Derudover anmodes tjenesteyderne om at give Eurojust løsninger til, hvordan omkostningerne på de obligatoriske tjenester (internet- og fastnettelefontjenester) kan nedbringes, samtidig med at tjenesternes udførelse opretholdes eller forbedres. Dette indgår i tildelingskriterierne og skal fremgå af tillæg B.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Internet- og fastnettelefontjenester
Internet- og fastnettelefontjenester, inklusive supplerende tjenesteydelser.
Parti 2
Universelle internationale frikaldsnumre
Universelle internationale frikaldsnumre og frikaldstjenester.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 206-363878
Berigtigelse
25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115
Berigtigelse
21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091
Udbudsbekendtgørelse
05/09/2014 00:00