Information om udbud

Titel:
Levering af ekspertbistand til støtte for EEA's aktiviteter vedrørende cirkulær ...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/02/2020
Frist for modtagelse af bud:
09/03/2020
Status:
Lukket
Information
EEA/HSR/20/001
Levering af ekspertbistand til støtte for EEA's aktiviteter vedrørende cirkulær økonomi og industriel omlægning og forbindelser mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier
EEA søger at oprette tjenesteydelseskontrakter med tjenesteleverandører på området for cirkulær økonomi, industriel omlægning (parti 1) og forbindelserne mellem miljø og sundhed inklusive kemikalier (parti 2).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
90713000
Vilkår for deltagelse
Som anført i afsnit II.2.1) i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
06/02/2020 00:00
09/03/2020 14:00
10/03/2020 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Cirkulær økonomi og industriel omdannelse
Som beskrevet i punkt I.3.1) i udbudsmaterialet.
Parti 2
Miljø og sundhed inklusive kemikalier
Som beskrevet i punkt I.3.2) i udbudsmaterialet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 026-058166
Udbudsbekendtgørelse
06/02/2020 00:00