Information om udbud

Titel:
Støttetjenester i relation til EU's ramme for cybersikkerhedscertificering
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/02/2020
Frist for modtagelse af bud:
05/03/2020
Status:
Lukket
Information
ENISA F-COD-20-T02
Støttetjenester i relation til EU's ramme for cybersikkerhedscertificering
De anmodede tjenester skal dække ENISA's aktiviteter på området for udarbejdelse af ordninger for cybersikkerhedscertificering.Der kan bl.a. gives følgende eksempler:— adressering af det indre marked samt internationale aspekter knyttet til markedsmæssige, organisatoriske, tekniske og juridiske aspekter,— analyse af markedssektorer, der sandsynligvis vil drage fordel af cybersikkerhedscertificering, herunder:—— markedets krav til certificeringsordninger set fra brugernes og tjeneste- og teknologiudbydernes perspektiv—— centrale faktorer for sikring af markedsaccept og ikke-diskriminatorisk markedsadgang—— eksisterende nationale ordninger, deres markedsposition og potentielle områder, der kan forbedres—— potentielle synergier med certificeringsordninger for andre sektorer, der overholder Schengenkonventionen (SGK)— markedsundersøgelser af anvendelsen af cybersikkerhedscertificeringsordninger— research og dokumentation af markedsmæssige aspekter af certificeringen— støtte til udarbejdelse og implementering af sektorspecifikke risikovurderinger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
79132000
79130000
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 054-127377
Berigtigelse
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Udbudsbekendtgørelse
07/02/2020 00:00