Information om udbud

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Titel:
Udvikling og støtte til infrastruktur og tjenester vedrørende EU's cyberkrisesam...
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/02/2020
Frist for modtagelse af bud:
30/03/2020
Status:
Lukket
Information
ENISA F-COD-20-T03
Udvikling og støtte til infrastruktur og tjenester vedrørende EU's cyberkrisesamarbejde (3 partier)
ENISA ønsker at indgå aftale med mindst 3 tjenesteydere pr. parti, der kan yde støtte inden for EU's cyberkrisesamarbejde. De 3 hovedområder er:Parti 1: Udvikling af materiale til øvelser, udfordringer og uddannelserParti 2: Levering af infrastruktur til operationelt samarbejde og øvelserParti 3: Udvikling af audiovisuelt materiale samt støtte vedrørende journalistik, offentlige anliggender og backoffice.Valgte tilbudsgivere vil derefter kunne deltage i »genåbning af konkurrence«-procedurer mellem kontrahenter i de multiple rammeaftaler for hvert parti.Tilbudsgivere er velkomne til at afgive bud på 1 eller flere af buddene og opfordres til at danne konsortier og/eller anvende underkontrahenter for at opfylde minimumskravene for hvert parti.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
72000000
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Udvikling af materiale til øvelser, udfordringer og uddannelser Det forventes, at tilbudsgivere besidder ekspertise og viden inden for nogle af følgende emner:(a) omfattende erfaring inden for teknisk cybersikkerhed(b) omfattende kendskab til trusselsbilledet inden for cybersikkerhed(c) erfaring inden for teknisk analyse af hændelser, f.eks. malware, log-analyse, kriminalteknik(d) udvikling af materiale vedrørende tekniske artefakter/hændelser(e) stærkt teknisk kendskab til indtrængningstest(f) erfaring inden for historiefortælling, spildesign og udvikling af scenarier(g) erfaring inden for cybersikkerhedskonkurrencer (inklusive CTF'er), øvelser og spil(h) erfaring med »capture the flag«, rød/blå holdkonkurrencer, »escape rooms«, osv.(i) erfaring vedrørende hardwareudfordringer(j) kendskab til spilificering og seriøse spil(k) kendskab til udviklingen af uddannelsesmateriale vedrørende cybersikkerhed(l) erfaring inden for udvikling af materiale til e-læring vedrørende cybersikkerhed(m) erfaring inden for forvaltning af generel informationssikkerhed(n) erfaring inden for levering af undervisning og foredrag til professionelle vedrørende cybersikkerhedsemner.
Parti 2 Levering af infrastruktur til operationelt samarbejde og øvelser For at være valgbar skal tilbudsgiveren dokumentere færdigheder inden for mindst 1 af nedenstående kategorier:(a) levering, forvaltning og støtte til infrastrukturen til platforme, både på stedet og/eller i skyen, såsom:— planlægning af netværks- og hardwareinfrastruktur— udrulning af infrastruktur— støtte og administration vedrørende infrastruktur— integration af infrastruktur med eksisterende platforme— passende støttetjenester i henhold til fastlagte serviceleveranceaftaler (dvs.: helpdesks, døgndrift).(b) software:— softwareudvikling og -vedligeholdelse: testning, løbende integration, løbende levering, kvalitetssikring, osv.— forvaltning af sårbarheder— »devops«(c) revisionstjenester:— almene revisionstjenester (dvs.: ISO 27000, GDPR, osv.)— indtrængningstest af infrastruktur på stedet og i skyen samt software og kode— platformshærdning(d) udviklende teknologier: ekspertise vedrørende ny forskning og udviklende teknologier såsom:— kunstig intelligens (kontrolleret/ikke-kontrolleret læring, naturligtsprogsbehandling, maskinlæring)— analyse af big data, datamining/-klassificering/-gruppering, databehandling, aggregering samt visualisering af data fra et udvalg af forskellige åbne kilder— blockchainteknologier vedrørende sikkerhed, verificering og sporing.(e) specialiseret platformsudvikling, -levering, -støtte og vedligeholdelse:— platforme til cyberøvelser— »capture the flag«-platforme— platforme til virtuelle cybermiljøer— platforme til IT-sikkerhed/grunduddannelse og e-læring— platforme til efterretninger indhentet fra åbne kilder— platforme til cyberkrisesamarbejde.
Parti 3 Udvikling af audiovisuelt materiale samt støtte vedrørende journalistik, offentlige anliggender og backoffice Det forventes, at tilbudsgivere besidder ekspertise og viden inden for følgende områder:(a) produktion af audiovisuelt materiale:— videoproduktion— computergrafiske billeder og infografikker— special-effekter— pr-materiale— skuespil eller adgang til skuespillere— historiefortælling— kommunikation og præsentation— beherskelse af mundtligt og skriftligt engelsk som minimum (beherskelse af andre EU-sprog er en fordel)(b) sekretariatstjenester:— tilsyn med cybersikkerhedsøvelser (politisk/operationelt/teknisk EU-niveau)— protokolføring— støtte til projektdokumentation— levering af rapporter om konferencer/workshopper— beherskelse af mundtligt og skriftligt engelsk som minimum (beherskelse af andre EU-sprog er en fordel)(c) levering af ekspertise inden for offentlige anliggender og mediescenarier til cyberøvelser, -udfordringer og andre aktiviteter:— journalistisk ekspertise— ekspertise inden for offentlig kommunikation— planlægning, udvikling og udførelse af strategier inden for offentlige anliggender— fremstilling af udkast til mediescenarier, arrangementer og indførelser til cyberøvelser— rollespil af medieprofessionelle (journalister) under cyberøvelser— beherskelse af mundtligt og skriftligt engelsk som minimum (beherskelse af andre EU-sprog er en fordel)(d) levering af ekspertise vedrørende projektledelsesaktiviteter:— planlægning og udførelse af møder— støtte til projektdokumentation— beherskelse af mundtligt og skriftligt engelsk som minimum (beherskelse af andre EU-sprog er en fordel)— oplysninger og leverancer relateret til projektledelse (Gantt-kort, milepæle, risikoreducerende foranstaltninger, osv.)(e) levering af ekspertise inden for oversættelses- og tolketjenester:— tolketjenester på stedet— støtte til arrangementer og konferencer— oversættelse af dokumenter— simultantolkning— tolkning over telefonen(f) korrekturlæsning og redigering af dokumenter, undersøgelser (engelsksprogede).
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2020/S 054-127375 Berigtigelse 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Udbudsbekendtgørelse 17/02/2020 00:00