Information om udbud

Important! Date limite de soumission des offres: 04/05/2020 à 15h. Ouverture des offres 05/05/2020 à 10h. Deadline for submission of tenders 04/05/2020 at 3 pm. Opening session 05/05/2020 at 10 am.
Titel:
Brandforsikring af bygningspark og indbo til de ordregivende myndigheders bygnin...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/03/2020
Frist for modtagelse af bud:
04/05/2020
Status:
Lukket
Information
OIB/2020/OP/0001
Brandforsikring af bygningspark og indbo til de ordregivende myndigheders bygninger i Belgien
Forsikringen er af typen »kasko med undtagelser«, dvs. bygningerne forsikres mod alle risici undtagen dem, der udtrykkeligt ekskluderes i kontrakten.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
66510000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/03/2020 00:00
04/05/2020 15:00
05/05/2020 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Brandforsikring af bygningspark — parti 1 — Kommissionen
Brandforsikring af Kommissionens bygningspark og indbo.
Parti 2
Brandforsikring af bygningspark — parti 2 — Kommissionen
Brandforsikring af Kommissionens bygningspark og indbo.
Parti 3
Brandforsikring af bygningspark — parti 3 — Rådet for Den Europæiske Union
Brandforsikring af Rådet for Den Europæiske Unions bygningspark og indbo.
Parti 4
Brandforsikring af bygningsparken — parti 4 — andre ordregivende myndigheder
Brandforsikring af bygningspark og indbo hvad angår Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, INEA-agenturet, SESAR-fællesforetagendet og Europaskolernes kontors bygninger.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 077-181182
Berigtigelse
20/04/2020 00:00
2020/S 055-129878
Udbudsbekendtgørelse
18/03/2020 00:00