Information om udbud

Titel:
Købekraftspariteter (KKP) for kapitalgoder og hospitalstjenester
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/04/2020
Frist for modtagelse af bud:
04/06/2020
Status:
Lukket
Information
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Købekraftspariteter (KKP) for kapitalgoder og hospitalstjenester
Købekraftspariteter (KKP) for kapitalgoder og hospitalstjenester. Købekraftspariteter (KKP) er indikatorer for prisforskelle mellem landene. Dette udbud omfatter koordinering af prisundersøgelserne vedrørende materiel og byggeri og anlæg samt prisundersøgelser vedrørende hospitalstjenester.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3)
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Koordinering af KKP-prisundersøgelsen for 2021 vedrørende materiel
Dette parti vedrører koordinering af prisundersøgelserne af materiel, som er en af de to undersøgelser af faste bruttoinvesteringer. Materiel udgør en stor andel af faste bruttoinvesteringer, herunder maskiner, elektrisk og optisk udstyr, transportudstyr og software. Prisundersøgelsen vedrørende materiel foretages hvert andet år. Dette parti omfatter undersøgelsen, der skal gennemføres i 2021. Forberedelser til undersøgelsen påbegyndes i 2020, mens valideringen af undersøgelsen vil blive afsluttet i 2022.Arbejdet omfatter undersøgelsen i alle 37 deltagerlande (se »Generelle oplysninger om alle partier«) samt en del arbejde for Georgien og Ukraine som deltagere i det internationale samarbejdsprogram via Eurostat og OECD's KKP-program.
Parti 2
Koordinering af KKP-prisundersøgelserne for 2021 og 2022 vedrørende byggeri og anlæg
Dette parti vedrører koordinering af prisundersøgelserne vedrørende byggeri og anlæg, som er en af de to undersøgelser af faste bruttoinvesteringer. Byggeri og anlæg udgør en stor andel af faste bruttoinvesteringer. Det omfatter opførelse af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme samt bygningsingeniørarbejder. KKP'er baseres på priser for såkaldte beskrivende mængdefortegnelser (BMF), som er detaljerede beskrivelser af fiktive byggeprojekter, der hver består af en liste over bygningsdele, der skal afgives pris på. Undersøgelserne skal udføres i 2021 og 2022.Arbejdet omfatter undersøgelsen i alle 37 lande, der deltager i øvelsen (se »Generelle oplysninger om alle partier«) samt en del arbejde for Georgien og Ukraine som deltagere i det internationale samarbejdsprogram via Eurostat og OECD's KKP-program.
Parti 3
Koordinering af KKP-prisundersøgelserne 2021-2024 vedrørende hospitalstjenester
Dette parti vedrører koordinering af prisundersøgelser vedrørende hospitalstjenester. Hospitalstjenesterne udgør en stor del af sundhedsudgifterne. Hvert år indsamles priserne for de tre foregående år, således at de data, der er indberettet i de foregående år, kan revideres.Arbejdet omfatter alle 37 deltagende lande (se »Generelle oplysninger om alle partier«) i forbindelse med undersøgelserne i årene 2021-2024.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 077-181179
Udbudsbekendtgørelse
20/04/2020 00:00