Information om udbud

Titel:
CDT-NET/2020
Ordregivende myndighed:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/02/2020
Frist for modtagelse af bud:
31/07/2020
Status:
Lukket
Information
CDT-NET/2020
CDT-NET/2020
Indgåelse af kontrakt om tjenester vedrørende vedligeholdelse og rengøring af de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (parti 1), og tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige dokumenter (parti 2).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
90911200
Tidslinje
21/02/2020 00:00
31/07/2020 23:59
10/08/2020 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Vedligeholdelses- og rengøringstjenester til de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Indgåelse af kontrakt vedrørende vedligeholdelses- og rengøringstjenester til de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.
Parti 2
Tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige dokumenter
Indgåelse af kontrakt om tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 070-165853
Berigtigelse
08/04/2020 00:00
2020/S 037-086438
Udbudsbekendtgørelse
21/02/2020 00:00