Information om udbud

Titel:
Europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet.
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/08/2014
Frist for modtagelse af bud:
06/10/2014
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
EASME/COSME/2014/005.
Europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet.
Nærværende udbud sigter mod at vælge en tjenesteyder til udvikling og afprøvning af et europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet, herefter kaldet »værktøjet«, og et katalog over foranstaltninger til forbedring af ressourceeffektivitet, i det følgende benævnt »kataloget«, som vil sætte europæiske SMV'er i stand til at øge forståelsen af deres ressourceeffektivitet og identificere, hvilke skridt der kan tages for at forbedre den. Kontrahenten vil i særdeleshed blive ansvarlig for udvikling af prototyper for værktøjet og kataloget gennem tilvejebringelse af elementer, indhold og komponenter, som er nødvendige herfor til indbygning og integrering i en webapplikation udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r).Værktøjet, herunder kataloget, er tænkt som det første modul til at skabe et europæisk ekspertisecenter for ressourceeffektivitet (Cosme 2015), i det følgende benævnt »centret«, og det vil blive videreudviklet, integreret og tilpasset af centret. Værktøjet skal være konstrueret til at give europæiske SMV'er i en hvilken som helst sektor, størrelse (mikrovirksomheder og SMV'er) og et hvilket som helst geografisk område en brugervenlig metode til at vurdere deres ressourceeffektivitet og undersøge, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at forbedre den på en omkostningseffektiv måde. Denne aktivitet skal udvikle en prototype for et europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er på grundlag af eksisterende, dokumenterede metodologier, der skal omsættes og tilpasses til en EU-dækkende sammenhæng, samt en prototype for et katalog over forskellige typer af foranstaltninger til forbedring af ressourceeffektivitet, med henblik på levering af data og oplysninger om SMV'ernes effektivitet, konkurrencemæssige indvirkning og omkostningseffektivitet. De data, der indsamles ved hjælp af prototyperne for værktøjet og kataloget, vil indgå i en europæisk database for oplysninger om ressourceeffektivitet, der vil blive oprettet og udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r). Endelig skal kontrahenten afprøve værktøjet, kataloget og den samlede webapplikation, der integrerer dem, i SMV-regi.Det er vigtigt at understrege, at formålet med denne aktivitet er begrænset til udvikling af prototyper for værktøjet og kataloget og testning heraf i SMV-regi. De færdige brugsklare versioner, der vil blive integreret i en webapplikation udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r), skal først derefter stilles til rådighed og drives i offentligt regi inden for rammerne af centret, der vil præcisere og supplere dem yderligere med flere data og oplysninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
30/08/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2014/S 166-295687 Udbudsbekendtgørelse 30/08/2014 00:00