Information om udbud

Titel:
Kvalitetsanalyse af nationalregnskaber
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/03/2020
Frist for modtagelse af bud:
15/06/2020
Status:
Lukket
Information
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Kvalitetsanalyse af nationalregnskaber
Dette udbud omfatter flere analytiske og metodologiske støtteaktiviteter med henblik på at forbedre kvaliteten af nationalregnskaber.Parti 1: Kvalitetsanalyse af nationalregnskabets volumenskøn ved hjælp af (hovedsagelig) implicitte deflatorerParti 2: Kvalitetsanalyse af regnskaber for den ikke-finansielle sektorParti 3: Kvalitetsanalyse af finansielle regnskaber efter sektor.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Kvalitetsanalyse af nationalregnskabets volumenskøn ved hjælp af (hovedsagelig) implicitte deflatorer
Det overordnede formål med kontrakten er at støtte Eurostat med en dybdegående analyse af kvaliteten af aktuelle pris- og mængdeskøn ved navnlig (men ikke kun) at fokusere på sammenligning af implicitte deflatorer i forhold til tid og land.Formålet med projektet er at analysere nationalregnskabsdata med særligt fokus på vurdering af kvaliteten og den metodologiske soliditet af mængdeskøn.
Parti 2
Kvalitetsanalyse af regnskaber for den ikke-finansielle sektor
Det overordnede formål med arbejdet under dette parti er at yde støtte til Eurostat i forbindelse med udarbejdelse af en grundig analyse af kvaliteten af regnskaber for den ikke-finansielle sektor ved at undersøge følgende punkter:— selvstændiges gennemsnitsindkomst i husholdningssektoren— disponibel indkomst for husholdninger pr. indbygger og husholdningers opsparinger pr. indbygger— husholdningers og ikke-finansielle selskabers investeringsrente— ikke-finansielle selskabers overskudsandel.
Parti 3
Kvalitetsanalyse af de finansielle konti efter sektor
Det overordnede formål med arbejdet under dette parti er at yde støtte til Eurostat i forbindelse med en dybdegående analyse af kvaliteten af finansielle regnskaber ved at undersøge følgende punkter:— unoterede aktier og andre ejerandelsbeviser— forfaldne ikke-betalte mellemværender.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 064-152006
Udbudsbekendtgørelse
31/03/2020 00:00