Information om udbud

Titel:
Udnævnelse af teknisk sekretariat til støtte for gennemførelsen af direktiv 2010...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/06/2020
Frist for modtagelse af bud:
20/07/2020
Status:
Lukket
Information
MOVE/2020/OP/0006
Udnævnelse af teknisk sekretariat til støtte for gennemførelsen af direktiv 2010/35/EU
Genstanden for kontrakten er levering af tekniske sekretariatstjenester til gruppen af bemyndigede organer i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr (TPED NBG). Direktiv 2010/35/EU indfører et helt frit marked for markedsføring og anvendelse af transportabelt trykbærende udstyr. Direktivet omfatter dog gasser, der transporteres under tryk, og der er fastsat en ordning for udveksling af erfaringer mellem medlemsstaterne med hensyn til underretningspolitik og markedsovervågning. For at sikre lige vilkår er samarbejde mellem bemyndigede organer inden for direktiv 2010/35/EU et nøgleelement i den korrekte anvendelse af retsakten i hele EU og i de associerede medlemsstater. Der er behov for specialiseret ekspertise inden for transportabelt trykbærende udstyr og direktiv 2008/68/EF (ADR, RID og ADN).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
150000.00 EUR
150000.00 EUR
76100000
BE100
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal dokumentere fem års erfaring inden for rammerne af transportabelt trykbærende udstyr — direktiv 2010/35/EU og direktiv 2008/68/EF samt den tilhørende standardiseringsproces. Tilbudsgiveren skal fremlægge bevis for adgang til de gældende standarder. Tilbudsgiveren skal dokumentere to års erfaring med forberedelse og udførelse af sekretariatsarbejde i forbindelse med møder, evne til at udarbejde mødedagsordener, arbejdsdokumenter og mødereferater samt fremlægge oversigter. Tilbudsgiveren skal dokumentere kapacitet til at udarbejde rapporter om transportabelt trykbærende udstyr på engelsk.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
22/06/2020 00:00
20/07/2020 23:59
22/07/2020 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 119-288059
Udbudsbekendtgørelse
22/06/2020 00:00