Information om udbud

Titel:
Eurobarometer-tjenester: Flash Eurobarometer-spørgeundersøgelser (parti 1) og Eu...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/06/2020
Frist for modtagelse af bud:
17/08/2020
Status:
Lukket
Information
COMM/2020/OP/0017
Eurobarometer-tjenester: Flash Eurobarometer-spørgeundersøgelser (parti 1) og Eurobarometer-rundspørger (parti 2)
Kontrakten sigter mod at forsyne Kommissionen og andre EU-institutioner/-agenturer med Eurobarometer-tjenester. Disse tjenester vil give de ordregivende myndigheder en bedre forståelse af den offentlige mening gennem forskning ved hjælp af meningsmålinger blandt offentligheden såvel som specifikke målgrupper.Genstanden for parti 1 omfatter Flash Eurobarometer-rundspørger og ad hoc-tjenester.Genstanden for parti 2 er udførelse og koordinering af kvalitative undersøgelser og andre tjenesteydelser i forbindelse med den offentlige mening, der involverer offentligheden eller udvalgte sociale grupper.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
2
Rammeaftale
47,000,000.00 EUR
79320000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Flash Eurobarometer-rundspørger
Parti 1 i dette udbud vil gøre det muligt for ordregivende myndigheder at bestille meningsmålinger, benævnt »Flash Eurobarometer-rundspørger« (herefter »FlashEB«), der primært skal udføres pr. telefon eller online.Formålet med Flash Eurobarometer-rundspørger er at give en hurtig vurdering af den offentlige menings situation og at bidrage til evalueringen, valideringen og formuleringen af EU's politikker.Flash Eurobarometer-rundspørger er ad hoc-tematiske rundspørger om spørgsmål vedrørende europæiske anliggender udført inden for kort tid og udført på anmodning af enhver tjenestegren i Europa-Kommissionen og andre ordregivende myndigheder. FlashEB-rundspørger gør det muligt for de ordregivende myndigheder hurtigt at indhente resultater fra undersøgelser, der er gennemført med den brede offentlighed, eller at fokusere på bestemte målgrupper såsom unge, virksomheder osv.
Parti 2
Eurobarometer-undersøgelser
Parti 2 i dette udbud vil give ordregivende myndigheder mulighed for at bestille kvalitative undersøgelser og/eller andre forskningstjenester til analyse af den offentlige mening.Eurobarometer-undersøgelserne skal hjælpe de ordregivende myndigheder med at opfylde følgende målsætninger:• at foretage en detaljeret vurdering af offentlighedens og/eller udvalgte samfundsgruppers holdninger, meninger, forventninger, bekymringer osv. i de lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten, med hensyn til de forskellige politikker og initiativer, som de forskellige aktører i den europæiske integration har taget• at forstå årsagerne til, at der udtrykkes holdninger, meninger, forventninger eller bekymringer• at udføre test af forskellige grupper vedrørende forståelsen og vedtagelsen af meddelelser eller dokumenter (skriftlige dokumenter, videoer, logoer, pr-materiale, websteder osv.), der er udarbejdet af de deltagende institutioner og organer til brug for Den Europæiske Unions informations- og kommunikationskampagner• både under forberedelsen og efter formidlingen at evaluere forståelsen og virkningen af sådanne meddelelser eller dokumenter i de nationale kulturer og de forskellige alders-, køns- og socio-professionelle grupper i overensstemmelse med de vektorer og kommunikationsformer, der svarer til de forskellige målgrupper• at identificere de mest egnede former for information og medier for hver af målgrupperne i de lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten• at evaluere virkningen af de politikker og beslutninger, der allerede er gennemført på EU-plan• at bidrage til udarbejdelsen af spørgeskemaer til kvantitative undersøgelser• at analysere og fortolke resultaterne af kvantitative undersøgelser og kvalitative undersøgelser fra Eurobarometer-undersøgelser eller andre kilder• at identificere betydelige nationale og sociodemografiske forskelle mellem de pågældende lande og territorier og inden for disse• at hjælpe med at udvikle viden om og evne til at analysere fænomener i forbindelse med den offentlige mening i Den Europæiske Union, på regionalt, nationalt og globalt plan samt i andre lande eller territorier, der er omfattet af kontrakten.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 111-268684
Udbudsbekendtgørelse
10/06/2020 00:00