Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende vejning af fiskevarer
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/03/2020
Frist for modtagelse af bud:
09/07/2020
Status:
Lukket
Information
MARE/2020/OP/0006
Undersøgelse vedrørende vejning af fiskevarer
Evaluering af vejningsprocedurer i medlemsstaterne for at sikre, at alle fiskevarer vejes/dokumenteres korrekt.Det omfatter feltarbejder og teknisk verificering samt vurdering af prøvetagningsmetoder beskrevet i kontrolforordningen og evaluering af effektiviteten af den vejning af stikprøver, som medlemsstaterne anvender (prøveudtagning, kontrolplaner og fælles kontrolprogrammer). For frosne fiskevarer vurdering af egnetheden af de eksisterende EF-bestemmelser om taravægt og for pelagiske landinger vurdering af hensigtsmæssigheden af 2 %-godtgørelsen for vand og is.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71241000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
03310000
03311000
03300000
79419000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
26/03/2020 00:00
09/07/2020 12:00
10/07/2020 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 061-144774
Udbudsbekendtgørelse
26/03/2020 00:00