Information om udbud

Titel:
Bistand til medlemsstater med henblik på praktisk gennemførelse af rapporterings...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/04/2012
Frist for modtagelse af bud:
11/06/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.3/SER/2012/0010
Bistand til medlemsstater med henblik på praktisk gennemførelse af rapporteringskravene under Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) (i forhåndsmeddelelse 2012/S 30-047385 af 14.2.2012...
Dette projekts hovedformål er at yde teknisk bistand og supporttjenester i forbindelse med kapacitetsopbygning til medlemsstaterne i deres udarbejdelse af emissionsopgørelser og opgørelsesrapporter for 2013 og 2014 som led i opfyldelsen af rapporteringskravene under Kyotoprotokollen til UNFCCC. Projektet er i særdeleshed rettet mod 10 medlemsstater, der er stødt på vanskeligheder i rapporteringsprocessen, for væsentligt at forbedre deres beredskab og kapacitet til at fremlægge fuldstændige, rettidige, nøjagtige, overensstemmende og gennemsigtige årlige emissionsopgørelser. Kontrahenten skal bidrage til identificeringen af disse 10 medlemsstater, i samråd med Kommissionen, på grundlag af en dybtgående analyse af forudgående gennemgange forud for kapacitetsopbygningen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
27/04/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
11/06/2012 23:59
22/06/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 82-133476
Udbudsbekendtgørelse
27/04/2012 00:00