Information om udbud

The time limit for receipt of tenders has been extended to 25/05/2020 at 23:59 CET
Titel:
Levering af tjenesteydelser vedrørende dashboard- og analyseværktøjer, der anven...
Ordregivende myndighed:
European Investment Fund
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/04/2020
Frist for modtagelse af bud:
25/05/2020
Status:
Lukket
Information
2020-OIM-ISM-004
Levering af tjenesteydelser vedrørende dashboard- og analyseværktøjer, der anvendes af EIF
I 2017 besluttede EIF at implementere en dashboard-platform baseret på Tableau for at dække dets behov for dashboard og interaktiv rapportering. Implementering, hosting, support, vedligeholdelse og forbedring af platformen blev outsourcet til en tredjepart og overvåget af OIM/ISM efter det foregående udbud. Efter implementeringen af Tableau og fokus på det interaktive kort implementeret i samarbejde med den tjenesteudbyder, der blev udvalgt til implementering af dashboard-platformen (se www.eif4smes.com), som viser tildelingen af finansiering til SMV'er i Europa, er Alteryx blevet et nøgleværktøj i EIF's dashboard-aktiviteter. Alteryx, der er et dataanalyseværktøj, supplerer brugen af Tableau, og brugen heraf går hånd i hånd med brugen af Tabelau-dashboards. Gennem dette udbud forventer EIF at finde en tjenesteyder, der kan levere de ønskede tjenesteydelser i henhold til kravene beskrevet i udbudsmaterialet for begge partier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
72310000
Tidslinje
28/04/2020 00:00
25/05/2020 23:59
27/05/2020 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Implementering, hosting, drift, forbedring, support og vedligeholdelse af en serverbaseret Alteryx-løsning eller tilsvarende
Alteryx-serverplatform eller tilsvarende: EIF ønsker at implementere en Alteryx-serverbaseret platform eller tilsvarende. Platformen skal hostes på skyen, sikre interoperabilitet fra EIF's lokaler og have adgang til MS SQL-datalageret, til Tableau-platformen og til fremtidige datakilder af relevans for analysen.
Parti 2
Hosting, drift, forbedring, support og vedligeholdelse af Tableau-løsning
Tableau-platformen er allerede på plads, og der er ikke planlagt nogen ændringer på nuværende tidspunkt, medmindre der er behov for en overgang til et nyt hostingmiljø. Tjenesteyderen skal derfor sikre hosting af løsningen på skyen. I øjeblikket hostes Tableau-platformen på AWS. Tabelau-platformen har adgang til MS SQL-datalageret og vil også drage fordel af implementeringen af Alteryx-platformen (parti 1) som datakilde til oprettelse og forbedring af dashboards.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 099-236273
Berigtigelse
22/05/2020 00:00
2020/S 085-200096
Berigtigelse
30/04/2020 00:00
2020/S 083-194841
Udbudsbekendtgørelse
28/04/2020 00:00