Information om udbud

Titel:
»Dit Europa - Råd & Vink« - Den Europæiske Unions gratis juridiske rådgivnin...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/09/2014
Frist for modtagelse af bud:
20/11/2014
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
MARKT/2014/068/B.
»Dit Europa - Råd & Vink« - Den Europæiske Unions gratis juridiske rådgivningstjeneste.
Europa-Kommissionen ønsker at få udført tjenesteydelser vedrørende levering af rådgivningstjenesten »Dit Europa — Råd & Vink«, der leverer personlig rådgivning til borgere og virksomheder om deres EU-garanterede rettigheder, navnlig vedrørende, men ikke begrænset til, det indre marked. EU's webportal »Dit Europa« sigter mod at give detaljerede oplysninger om de rettigheder, som borgere og virksomheder har inden for rammerne af det indre marked. Disse oplysninger skal suppleres med den rådgivning, der gives af tjenesten »Dit Europa — Råd & Vink« (herefter benævnt »tjenesten«). Hvis borgerne stadig ikke kan udøve deres rettigheder ved hjælp af »Dit Europa — Råd & Vink«, henvises de til problemløsningstjenester såsom »Solvit«.Kontrahenten vil blive bedt om at give praktiske oplysninger om udøvelsen af EU-garanterede rettigheder under bestemte omstændigheder, der skitseres i deres forespørgsler, og skal rådgive og »vise vej« til næste trin, der skal tages for at håndtere de problemer, de kan støde på under udøvelsen af disse rettigheder. Kontrahenten skal også besvare forespørgsler, der af beslægtede tjenester fremsendes til tjenesten fremsat på EU- og nationalt plan, især europæiske rådgivningstjenester og netværk. På grundlag af oplysninger om og analyse af de modtagne forespørgsler ved hjælp af feedback-rapporter skal kontrahenten også bistå Europa-Kommissionen med at identificere emner, der eventuelt skal tages fat på med henblik på at forbedre det indre markeds funktion.Kontrahenten skal kunne anvende den eksisterende it-applikation, der er udviklet og forvaltes af Kommissionen, til håndtering af forespørgsler og den efterfølgende håndtering.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
27/09/2014 00:00
20/11/2014 23:59
20/11/2014 23:59
02/12/2014 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 186-327034
Udbudsbekendtgørelse
27/09/2014 00:00