Information om udbud

Titel:
Gennemgang af Europa-Parlamentets bygninger med henblik på at forbedre tilgængel...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/12/2014
Frist for modtagelse af bud:
02/02/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Gennemgang af Europa-Parlamentets bygninger med henblik på at forbedre tilgængeligheden for personer med nedsat bevægelighed, især for syns- eller hørehæmmede.
A) Gennemgang af Europa-Parlamentets bygninger (arbejdsstederne i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) med henblik på at forbedre tilgængeligheden i Europa-Parlamentets bygninger for personer med nedsat bevægelighed, især for syns- eller hørehæmmede, og styrke mobiliteten for disse personer i de nævnte bygninger.B) Gennemgang af Europa-Parlamentets eksterne kontorbygninger (informations- og sektorkontorer) beliggende i EU's medlemsstater med henblik på at forbedre tilgængeligheden i Europa-Parlamentets bygninger for personer med nedsat bevægelighed, især for syns- eller hørehæmmede, og styrke mobiliteten for disse personer i de nævnte bygninger.C) Undersøgelse vedrørende oprettelse af et center for synshæmmede personer i Strasbourg.D) Udarbejdelse af en generel vejledning (vade mecum) for hvert arbejdssted, som skal udgøre et standarddokument til brug for planlægning og evaluering af de aktiviteter, der skal udføres i Europa-Parlamentets bygninger på det pågældende arbejdssted.E) Udarbejdelse af en vejledning om tilgængelighed i bygninger for hvert arbejdssted i forbindelse med brugeradgang til Europa-Parlamentets bygninger på det pågældende arbejdssted.F) Udarbejdelse i ligefremt sprog af oplysningspjecer for besøgende og interessenter vedrørende Europa-Parlamentets tilgængelighedsprojekter.G) Forslag til midler til formidling af Europa-Parlamentets projekter på området for tilgængelighed for personer med handicap, både i og uden for Europa-Parlamentets bygninger.H) Individuelt prissatte opgaver, der ikke er eksplicit specificeret i A)-G) ovenfor, men som er relateret til genstanden for denne kontrakt, som fastsat i artikel 3.8 i de tekniske specifikationer.Gennemgangene i A) og B) ovenfor gælder for de bygninger, der huser eller vil huse Europa-Parlamentet i løbet af kontraktens varighed. Disse gennemgange kan også forekomme for bygninger, som Europa-Parlamentet anskaffer sig i løbet af kontraktens varighed, og vil, i givet fald, udgøre en individuelt prissat opgave.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 018-028027
Berigtigelse
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Udbudsbekendtgørelse
02/12/2014 00:00