Information om udbud

Titel:
Kommunikationsstøtteaktiviteter
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/05/2020
Frist for modtagelse af bud:
06/07/2020
Status:
Lukket
Information
OJ/2020/DIR/12205
Kommunikationsstøtteaktiviteter
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ønsker at indgå rammekontrakter til støtte for dets kommunikationsaktiviteter med fokus på to områder:a) EU's offentlige anliggender og PR-tjenesterb) medieovervågning og -analyse. Disse tjenester skal støtte den interne kommunikationskapacitet i direktørens kontor og gennem dem hele centret.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
2
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
1,150,000.00 EUR
79342000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
29/05/2020 00:00
06/07/2020 16:00
08/07/2020 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
EU's offentlige anliggender og PR-arbejde
Arbejdet under dette parti skal støtte ECDC inden for branding, output og PR-aktiviteter samt udarbejdelse af kommunikationsværktøjer og -materiale til politiske beslutningstagere og indflydelsesrige personer. Det vil fokusere på følgende fire områder: forståelse af ECDC's omdømme og måling af indvirkningen af dets kommunikation, støtte til kortlægning og inddragelse af interessenter, støtte til nationale kommunikationskampagner, fremme af ECDC og dets resultater.
Parti 2
Medieovervågning og -analyse
ECDC har brug for daglige medieovervågningstjenester og, på grundlag af resultaterne af denne overvågning i løbet af kalenderåret, en årlig sammenfattende rapport med både kvantitative og kvalitative analyser af ECDC's eksterne kommunikationsaktiviteter. Tjenesteydelsen omfatter adgang for ECDC's personale til en onlinedatabase med indsamlede medieklip og analyseværktøjer. Formålet med denne overvågning er at måle ECDC's synlighed og omdømme.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 104-249589
Udbudsbekendtgørelse
29/05/2020 00:00