Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende farlige vaskemiddelsblandinger i opløselig engangsemball...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/11/2014
Frist for modtagelse af bud:
23/01/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
Undersøgelse vedrørende farlige vaskemiddelsblandinger i opløselig engangsemballage.
Ved udgangen af 2012 gjorde flere medlemsstater Kommissionen og de øvrige medlemsstater opmærksomme på stigningen af hændelser relateret til en relativt ny form for vaskemiddelsprodukter. Disse produkter er flydende vaskemidler pakket i vandopløselig film til engangsbrug (i det følgende også kaldet »kapsler med flydende vaskemiddel«). Ulykkestallene synes højere end med konventionelle former for vaskemiddelsprodukter (flydende vaskemiddel i flasker, vaskepulver) og påvirkede især små børn. Derudover synes hændelser (forårsaget af indtagelse og/eller eksponering af øjne/hud) at føre til mere alvorlige symptomer end dem, der skyldes traditionelle produkter.Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at:1. tilvejebringe en markedsanalyse af farlige blandinger, der markedsføres i vandopløselig emballage2. tilvejebringe en detaljeret undersøgelse vedrørende de primære faktorer for og årsager til utilsigtet eksponering for farlige vaskemiddelsblandinger i opløselig emballage (i det følgende benævnt »kapsler med flydende vaskemiddel«), navnlig hvad angår spædbørn3. vurdere, om de foreslåede sikkerhedsforanstaltninger er effektive med henblik på reducering af antallet af hændelser til et niveau, der svarer til produkter på markedet med traditionel emballage4. fastlægge og vurdere mulige yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre sådanne eksponeringer med henblik på at verificere deres effektivitet, indvirkning på industrien, gennemførelsesperiode og juridiske konsekvenser.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
27/11/2014 00:00
23/01/2015 23:59
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
23/01/2015 23:59
02/02/2015 11:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2014/S 229-403399 Udbudsbekendtgørelse 27/11/2014 00:00