Information om udbud

Titel:
Informationskoordineringstjenester i EIT-RIS-lande
Ordregivende myndighed:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/07/2020
Frist for modtagelse af bud:
15/09/2020
Status:
Lukket
Information
02/2020/OP/EITPROC
Informationskoordineringstjenester i EIT-RIS-lande
Tjenesteydelserne omfatter informationskoordinering i Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta og Ungarn blandt EIT-knudepunkterne og andre VIF'ers kontorer og at fungere som et informationspunkt for lokale interessenter med hensyn til EIT-fællesskabets aktiviteter. Tjenesteyderen skal derfor sørge for, at der er personale på stedet i hvert målland, der kan agere som »informationskoordinator«.Informationskoordinatoren leverer sine tjenester på lokalsproget og på engelsk. Informationskoordinatoren skal fungere som et landespecifikt informationspunkt med hensyn til indsamling og syntetisering af grundlæggende informationer relateret til VIF'ers aktiviteter og muligheder i et givet land. Vedkommende skal lette og støtte strømlining af oplysninger om de forskellige VIF'er og deres aktiviteter i mållandene til relevante interessenter i videntrekanten.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
98111000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Parti 1: Bulgarien, Kroatien, Malta og Ungarn
Tjenesteyderen vil i tæt samarbejde med VIF'ernes enheder og repræsentanter være ansvarlig for at etablere passende kommunikationskanaler og -værktøjer til at lette adgangen til og udvekslingen af oplysninger mellem VIF'ernes enheder og repræsentanter i et givet land. Tjenesteyderen skal også strømline VIF-enhedernes og repræsentanternes generelle interessentkort og sikre løbende opdatering af en konsolideret udgave af interessentkortet for at lette en strømlinet informationsformidling til de relevante målgrupper fra VIF'ernes enheder og repræsentanter. Desuden skal informationskoordinatoren aktivt identificere potentielle synergier og samarbejdsmuligheder mellem EIT-knudepunkter, VIF'ernes kontorer og andre lokale interessenter og programmer (f.eks. lokale acceleratorer, lokale universiteter osv.).
Parti 2
Parti 2: Estland, Letland, Litauen
Tjenesteyderen vil i tæt samarbejde med VIF'ernes enheder og repræsentanter være ansvarlig for at etablere passende kommunikationskanaler og -værktøjer til at lette adgangen til og udvekslingen af oplysninger mellem VIF'ernes enheder og repræsentanter i et givet land. Tjenesteyderen skal også strømline VIF-enhedernes og repræsentanternes generelle interessentkort og sikre løbende opdatering af en konsolideret udgave af interessentkortet for at lette en strømlinet informationsformidling til de relevante målgrupper fra VIF'ernes enheder og repræsentanter. Desuden skal informationskoordinatoren aktivt identificere potentielle synergier og samarbejdsmuligheder mellem EIT-knudepunkter, VIF'ernes kontorer og andre lokale interessenter og programmer (f.eks. lokale acceleratorer, lokale universiteter osv.).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 162-391381
Berigtigelse
21/08/2020 00:00
2020/S 150-366651
Berigtigelse
05/08/2020 00:00
2020/S 127-309382
Udbudsbekendtgørelse
03/07/2020 00:00