Information om udbud

Titel:
All-risk forsikring vedrørende bygge- og anlægsarbejde og tiårig forsikring for ...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/07/2020
Frist for modtagelse af bud:
11/09/2020
Status:
Lukket
Information
CFT-1603
All-risk forsikring vedrørende bygge- og anlægsarbejde og tiårig forsikring for EIB's nye bygning i Luxembourg
Dette udbud har til formål at indgå to tjenesteydelseskontrakter vedrørende all-risk forsikring i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde samt den tiårige forsikring i forbindelse med opførelsen af en ny EIB-kontorbygning på Den Europæiske Investeringsbanks campus i Luxembourg.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
2
Offentlig kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
All-risk forsikring vedrørende bygge- og anlægsarbejde
PARTI 1 All-risk forsikring vedrørende bygge- og anlægsarbejde (64 måneder, herunder 40 måneder i løbet af bygge- og anlægsarbejderne + 24 måneder som vedligeholdelsesperiode efter EIB's overtagelse) — dækker EIB og alle deltagere i arbejderne, herunder kontrahenter, underkontrahenter, arkitekter og ingeniører. Den dækker fysiske tab eller beskadigelse af arbejdet.
Parti 2
Tiårig forsikring
PARTI 2 Tiårig forsikring (varighed på 120 måneder) — dækker fysiske tab eller beskadigelse af bygge- og anlægsarbejderne omfattet af den tiårige ansvarsforsikring i løbet af en periode på ti år efter overdragelsen af bygningen fra kontrahenten til bygningsejeren.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 137-335926
Udbudsbekendtgørelse
17/07/2020 00:00