Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/08/2020
Frist for modtagelse af bud:
30/09/2020
Status:
Lukket
Information
06B50/2020/M036
Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser
Kontraktens genstand er tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser til Europa-Parlamentets bygningskompleks i Bruxelles. Kontrahenten forpligtes til lejlighedsvis at stille en udendørs lift til rådighed med henblik på at læsse og aflæsse varer på Europa-Parlamentets anmodning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79620000
BE10
Vilkår for deltagelse
Optagelse i fag- eller erhvervsregister og/eller specifik godkendelse i bopælslandet eller medlem af en faglig organisation.
— omsætning på mindst 2 000 000 EUR inden for området omfattet af denne kontrakt;— passende erhvervsansvarsforsikring i overensstemmelse med gældende praksis i sektoren;
— regnskabsopgørelse (årsberetning) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår;— forsikringspolice.
Tilbudsgiveren skal have mindst 3 års erfaring fra tjenesteydelser, der ligner dem i dette udbud.
En liste over størstedelen af tjenester, som leveres, og over levering af disse i løbet af de seneste 3 år med oplysninger om mængder, datoer og de involverede offentlige og private kunder samt kundeudtalelser.
Tidslinje
03/08/2020 00:00
30/09/2020 12:00
01/10/2020 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 148-362160
Udbudsbekendtgørelse
03/08/2020 00:00