Information om udbud

Titel:
Udførelse af undervisning og relaterede opgaver som en del af Europa-Parlamentet...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/09/2020
Frist for modtagelse af bud:
15/10/2020
Status:
Lukket
Information
COMM/AWD/2020/560
Udførelse af undervisning og relaterede opgaver som en del af Europa-Parlamentets ambassadørskoleuddannelsesprogram i Frankrig
For at sikre, at Europa-Parlamentets ambassadørskole fungerer tilfredsstillende, søger Europa-Parlamentet en kontrahent, der skal støtte Europa-Parlamentets forbindelseskontor i Frankrig (i det følgende benævnt EPLO) i læreruddannelse, skoleevalueringsopgaver og skolestøtte samt andre beslægtede opgaver, der indgår i dette uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet, Europa-Parlamentets ambassadørskole, gennemføres af mindst én lærer pr. deltagende skole. Disse lærere vil modtage seminarer om, hvordan programmet fungerer, Europa-Parlamentets rolle og aktiviteter, hvordan de underviser i EU-anliggender og andre relevante emner. Derudover skal kontrahenten støtte lærere i planlægning og udvikling af onlineaktiviteter og bidrage til at styrke programmets digitale dimension. Disse seminarer vil blive overværet af EPLO-medarbejdere, eksperter, et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet og kontrahenten i rollen som formidler og uddannelsesekspert.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://europarl.europa.eu/france
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
300,000.00 EUR
80200000
FR
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
04/09/2020 00:00
15/10/2020 23:59
19/10/2020 12:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 172-412804
Udbudsbekendtgørelse
04/09/2020 00:00