Information om udbud

Titel:
Levering af bistand og rådgivning vedrørende forskning og innovation
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/07/2020
Frist for modtagelse af bud:
14/09/2020
Status:
Lukket
Information
Frontex/OP/451/2020/ZB
Levering af bistand og rådgivning vedrørende forskning og innovation
Kontrakten søger at erhverve forsknings- og innovationsbistand og rådgivningstjenester i tre partier:Parti 1: ekspertise inden for forskning og innovation og teknisk rådgivningParti 2: undersøgelser, analyser og evalueringer vedrørende forskning og innovationParti 3: forsknings- og innovationsstøtte til feltaktiviteter. Rammeaftalen vil være i et kaskadesystem med op til tre kontrahenter i hvert parti. De tjenesteydelser, der leveres under denne rammeaftale, har til formål at støtte eller forbedre aktiviteter relateret til Frontex' ansvar og opgaver inden for forskning og innovation. Denne kontrakt skal gøre det muligt for Frontex at iværksætte støtte og teknisk rådgivning af høj kvalitet på en åben og gennemsigtig måde inden for en række områder, der er relevante for Frontex' forsknings- og innovationsaktiviteter, gennem tjenesteydelser leveret med dokumenteret ekspertise af høj kvalitet inden for ofte korte tidsfrister.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
4500000.00 EUR
73000000
Vilkår for deltagelse
Som beskrevet i bilag 01_Udbudsspecifikationer.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/07/2020 00:00
14/09/2020 11:00
15/09/2020 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Støttetjenester vedrørende ekspertise inden for forskning og innovation og teknisk rådgivning
Ekspertise inden for forskning og innovation og teknisk rådgivning, bestående af kontraktbaserede tjenesteydelser vedrørende levering af faglig bistand og rådgivning af høj kvalitet til Frontex med henblik på effektiv forvaltning og gennemførelse af dets aktiviteter på videnskabelige og teknologiske områder knyttet til forsknings- og innovationstemaer. Tjenesteydelserne, der skal leveres, vil være indholdsorienterede og omfatter ikke logistiske opgaver. Disse tjenesteydelser skal levere ekspertise og teknisk rådgivning til støtte for bl.a.:a) konferencer, seminarer, møder og workshopperb) arbejdsgrupper og netværk af interessenter.
Parti 2
Undersøgelser, analyser og evalueringer vedrørende forskning og innovation
Undersøgelser, analyser og evalueringer vedrørende forskning og innovation, bestående af kontraktbaserede tjenesteydelser vedrørende levering af skræddersyede og systematiske undersøgelser, analyser, evalueringer og metodologier af høj kvalitet til Frontex til støtte for dets aktiviteter på videnskabelige og teknologiske områder knyttet til forsknings- og innovationstemaer. Disse tjenesteydelser kan omfatte:a) forskningsundersøgelserb) tekniske undersøgelserc) undersøgelser af teknologiske manglerd) gennemgang af forsknings- og innovationsprojekter.
Parti 3
Forsknings- og innovationsstøtte til feltaktiviteter
Forsknings- og innovationsstøtte til feltaktiviteter, bestående af kontraktbaserede tjenesteydelser vedrørende levering af faglig teknisk bistand af høj kvalitet til Frontex til udførelse af dets projekter og med sigte på udvælgelse, testning, validering og etablering af nye teknologiske løsninger i operationelle (eller tæt på operationelle) miljøer på teknologiske områder knyttet til forsknings- og innovationstemaer. Tekniske aktiviteter på området og levering af praktisk ekspertise vil udgøre en betydelig del af disse tjenester. Disse tjenesteydelser kan omfatte:a) støtte til pilotprojekterb) støtte til projekter vedrørende teknologisk demonstrationc) støtte til projekter vedrørende teknisk bistandd) udvikling og gennemførelse af præstationsvurderingsmetoder for de teknologiske systemers operationelle ydeevne.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 158-384779
Berigtigelse
17/08/2020 00:00
2020/S 147-360671
Udbudsbekendtgørelse
31/07/2020 00:00