Information om udbud

Titel:
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2020
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2020
Status:
Lukket
Information
Frontex/OP/433/2020/AH
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser
Frontex agter at indkøbe teknisk støtte til udvikling, installering, drift og demontering af deployerbare selvstændige grænsekontrolsystemer, der er i stand til at indsamle rejsendes data, der er relevante for ind- og udrejsesystemet, og som opererer i et bestemt tidsrum ved EU's landgrænseovergangssteder. De anvendte systemer skal kommunikere med værtslandets nationale grænsekontrolsystem. Sammenkoblingen af begge systemer skal være en fælles indsats udført af kontrahenten og de tilsvarende nationale værtsmyndigheder (Bulgarien for parti 1 og Spanien for parti 2).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
73000000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/08/2020 00:00
21/09/2020 14:00
23/09/2020 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser i Bulgarien
Pilotundersøgelsen vil blive udviklet i to faser. Den første fase skal udføres efter underskrivelsen af kontrakten. Anden fase vil blive udført på betingelse af Frontex' positive vurdering af resultaterne af første fase og med forbehold af Frontex' udtrykkelige skriftlige anmodning om at gå videre.Den teknologi, der skal udvikles i pilotundersøgelsen, består i udformning af et »kernesystem til grænsekontrol og ind- og udrejsesystem« (i det følgende benævnt »kernesystem«), dets fremstilling, testning, ibrugtagning, brugeruddannelse, interaktion med værtslandets system, støtte til idriftsættelse i en bestemt periode samt demontering og bortskaffelse af systemet efter pilotundersøgelsens varighed.Kernesystemet skal understøtte grænsepassage og registrering i ind- og udrejsesystemet (baseret på rejsedokument, ansigt og fire fingeraftryk) af tredjelandsstatsborgere ved hjælp af en kombination af kiosker til selvindskrivning og biometriske porte. Den sikre forbindelse (lukket forbindelse) og kommunikation med de nationale grænsekontrolsystemer, udførelse af grænsekontrol af alle rejsende og registrering/kontrol af tredjelandsstatsborgere i ind- og udrejsesystemet vil blive udført i fællesskab af kontrahenten og værtsmedlemslandet (Bulgarien).
Parti 2
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser i Spanien
Pilotundersøgelsen vil blive udviklet i to faser. Den første fase skal udføres efter underskrivelsen af kontrakten. Anden fase vil blive udført på betingelse af Frontex' positive vurdering af resultaterne af første fase og med forbehold af Frontex' udtrykkelige skriftlige anmodning om at gå videre.Den teknologi, der skal udvikles i pilotundersøgelsen, består i udformning af et »kernesystem til grænsekontrol og ind- og udrejsesystem« (i det følgende benævnt »kernesystem«), dets fremstilling, testning, ibrugtagning, brugeruddannelse, interaktion med værtslandets system, støtte til idriftsættelse i en bestemt periode samt demontering og bortskaffelse af systemet efter pilotundersøgelsens varighed.Kernesystemet skal understøtte grænsepassage og registrering i ind- og udrejsesystemet (baseret på rejsedokument, ansigt og fire fingeraftryk) af tredjelandsstatsborgere ved hjælp af en kombination af kiosker til selvindskrivning og biometriske porte. Den sikre forbindelse (lukket forbindelse) og kommunikation med de nationale grænsekontrolsystemer, udførelse af grænsekontrol af alle rejsende og registrering/kontrol af tredjelandsstatsborgere i ind- og udrejsesystemet vil blive udført i fællesskab af kontrahenten og værtsmedlemslandet (Spanien).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 172-412785
Berigtigelse
04/09/2020 00:00
2020/S 155-378290
Udbudsbekendtgørelse
12/08/2020 00:00