Information om udbud

Titel:
Bistand til statistiske og epidemiologiske analyser og relateret dataforvaltning...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/09/2020
Frist for modtagelse af bud:
25/11/2020
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/AMU/2020/02
Bistand til statistiske og epidemiologiske analyser og relateret dataforvaltning med anvendelse af konventionel metodologi samt metodologi, der udnytter kunstig intelligens, samt til undervisning og ad hoc-rådgivning efter anmodning
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er det ledende EU-organ for dette udbud. Følgende EU-organer deltager i udbuddet: • BEREC-kontoret• Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)• Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)• Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)• Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)• Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)• Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)• Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol).Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammeaftale efter kaskadeprincippet for en periode på fire år med henblik på at yde bistand til statistiske og epidemiologiske analyser og relateret dataforvaltning; til statistisk analyse og andre relevante opgaver ved hjælp af metodologi, der anvender kunstig intelligens, samt til undervisning og ad hoc-rådgivning efter anmodning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
6000000.00 EUR
6000000.00 EUR
79330000
ITH52
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/09/2020 00:00
25/11/2020 14:30
26/11/2020 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 204-495018
Berigtigelse
20/10/2020 00:00
2020/S 171-412646
Udbudsbekendtgørelse
03/09/2020 00:00