Information om udbud

Titel:
Implementering og testning af elektronisk indgivelse i XML-format af data om zoo...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/03/2015
Frist for modtagelse af bud:
27/04/2015
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/DATA/2015/01.
Implementering og testning af elektronisk indgivelse i XML-format af data om zoonoser, antimikrobiel resistens og fødevarebårne udbrud samt opdatering af historiske datasæt.
Sigtet med denne udbudsprocedure er tildeling af direkte kontrakter vedrørende gennemførelsen af specifikke opgaver over en klart defineret periode, som fastsat i udbudsmaterialet. Der vil blive tildelt direkte kontrakter til organisationer fra EU-medlemsstaterne og andre indberettende lande (Albanien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) med statslig bemyndigelse til at indberette data om zoonoser, antimikrobiel resistens og fødevarebårne udbrud og dyrepopulationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
11/03/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
27/04/2015 23:59
04/05/2015 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Opbygning af et system, der kan eksportere data fra de nationale datalagre i overensstemmelse med EFSA's datamodeller og kontrollerede terminologier; indgivelse af datasæt via EFSA's dataindsamlingsramme i XML-overførselsformat og...
Parti 2 Opdatering og revision af de historiske datasæt i EFSA's database over zoonoser med anvendelse af EFSA's dataindsamlingsramme og XML-transmissionsformat
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 212-383985 Berigtigelse 31/10/2015 00:00
2015/S 049-084340 Udbudsbekendtgørelse 11/03/2015 00:00