Information om udbud

Titel:
ENER/D2/2020-377 Undersøgelse vedrørende klassificeringsordninger for radioaktiv...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/12/2020
Frist for modtagelse af bud:
02/02/2021
Status:
Lukket
Information
ENER/LUX/2020/OP/0027
ENER/D2/2020-377 Undersøgelse vedrørende klassificeringsordninger for radioaktivt affald i Den Europæiske Union
I henhold til artikel 14, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 2011/70/Euratom skal Europa-Kommissionen aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en opgørelse over radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, der befinder sig på Fællesskabets område, og fremtidsudsigterne herfor på grundlag af medlemsstaternes rapporter. Medlemsstaterne anvender forskellige klassificeringsordninger for radioaktivt affald.Det overordnede formål med denne undersøgelse er at analysere den aktuelle relevans af klassificeringsordningen for radioaktivt affald som defineret i henstillingen af 15. september 1999 om et klassificeringssystem for fast radioaktivt affald — (SEK(1999) 1302 endelig), 1999/669/EF, Euratom.Målet er at udtænke handlingsdygtige foranstaltninger til at udstyre medlemsstaterne og Kommissionen med et værktøj, f.eks. en anbefalet klassifikationsordning, for at etablere en sikret EU-opgørelse over radioaktivt affald med henblik på at maksimere gennemsigtigheden af håndteringsprocesserne for radioaktivt affald for de europæiske beslutningstagere og borgere.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
85140000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/12/2020 00:00
02/02/2021 16:00
03/02/2021 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 246-609151
Udbudsbekendtgørelse
17/12/2020 00:00