Information om udbud

.
Titel:
Udvikling af køreplaner for indsatser vedrørende: Opbygning af et europæisk part...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/12/2020
Frist for modtagelse af bud:
26/02/2021
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/ED/2020/1
Udvikling af køreplaner for indsatser vedrørende: Opbygning af et europæisk partnerskab for systembaseret næstegenerations-miljørisikovurdering; nye metoder for tilgang til risikovurdering; risikovurdering af kombineret eksponering...
Det overordnede formål med kontrakterne, der indgås på baggrund af dette udbud, er at levere køreplaner for indsatser, der giver anbefalinger til fremtidige flerårige undersøgelser eller projekter med mange partnere for hvert parti (se nedenfor), der bygger på EFSA's vision (bilag 3-5), og at støtte EFSA's beredskab i forhold til fremtidige krav til risikovurdering og forebygge eventuelle uoverensstemmelser på følsomme områder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
3
Offentlig kontrakt
1500000.00 EUR
73210000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
08/12/2020 00:00
26/02/2021 14:30
01/03/2021 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Udvikling af en køreplan for indsatsen med at opbygge et europæisk partnerskab for systembaseret næstegenerations-miljørisikovurdering
Hovedformålet med køreplanen for indsatsen vedrørende dette parti er at identificere og skabe forbindelse mellem relevante partnere fra forskellige sektorer på tværs af lovgivningsmæssige siloer og opbygge en platform (et partnerskab), hvor der vil foregå samarbejde og harmonisering af metodologier for at lette overgangen til systembaseret lovgivningsmæssig næstegenerations-miljørisikovurdering inden 2030.
Parti 2
Udvikling af køreplan for indsats vedrørende nye metodologier for tilgang til risikovurdering
Hovedformålet med køreplanen for indsatsen vedrørende dette parti er at definere EFSA's prioriteter i forbindelse med indarbejdelse af nye metodologier for tilgang til lovgivningsmæssige farevurderinger og risikokarakteriseringer af kemikalier i fødevarer og foder og at definere en flerårig strategi for øget anvendelse af nanomaterialer i EFSA's vurdering af risikoen for menneskers sundhed for at minimere behovet for verifikationsundersøgelser baseret på dyreforsøg, så langt de fleste af EFSA's anmodninger om yderligere data senest i 2027 baseres på nanomaterialer.
Parti 3
Udvikling af køreplan for indsats vedrørende risikovurdering af kombineret eksponering for forskellige kemikalier (RACEMiC)
Hovedformålet med køreplanen for indsatsen vedrørende dette parti er at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang til vurdering af sundhedsrisici for mennesker som følge af både kostmæssig og ikke-kostmæssig eksponering for forskellige kemikalier.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 239-589634
Udbudsbekendtgørelse
08/12/2020 00:00