Information om udbud

The submission deadline has been extended
Titel:
Levering af onlinetjenester
Ordregivende myndighed:
European Institute for Gender Equality
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/12/2020
Frist for modtagelse af bud:
21/01/2021
Status:
Lukket
Information
FWC EIGE/2020/OPER/08
Levering af onlinetjenester
Formålet med denne procedure er at indgå rammeaftaler med professionelle virksomheder, der kan levere en lang række tjenesteydelser relateret til rådgivning, analyse, design og implementering af websteder, intranet og onlineværktøjer, navnlig via Drupal og Microsoft SharePoint. Rammeaftalerne vil dække EIGE's behov for webudvikling for interne og eksterne målgrupper for perioden 2021-2024.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
3
Rammeaftale
1455000.00 EUR
72220000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
10/12/2020 00:00
21/01/2021 14:00
22/01/2021 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Webstedstjenester
Parti 1 har til formål at vedligeholde og udvikle anvendeligheden, brugeroplevelsen og brugen knyttet til EIGE's websteder, styrke kommunikationen mellem EIGE og dets interessenter og sikre webstedernes overholdelse af forskellige tekniske standarder.
Parti 2
Intranettjenester
Parti 2 sigter mod at vedligeholde og udvikle anvendeligheden, brugeroplevelsen og brugen knyttet til EIGE's intranet og forbundne onlineværktøjer som de primære kanaler for EIGE's interne kommunikation.
Parti 3
Strategiske digitale rådgivnings- og evalueringstjenester
Parti 3 har til formål at indsamle og producere viden på højt niveau om anvendelighed, brugeroplevelse og brug knyttet til EIGE's websteder og intranet med henblik på at informere forskellige webudviklingsprojekter, der skal udføres under parti 1 og parti 2.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 007-010374
Berigtigelse
12/01/2021 00:00
2020/S 244-603261
Berigtigelse
15/12/2020 00:00
2020/S 241-595022
Udbudsbekendtgørelse
10/12/2020 00:00