Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende energisubsidier og andre statslige støttetiltag i EU
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/12/2020
Frist for modtagelse af bud:
08/02/2021
Status:
Lukket
Information
ENER/2020/OP/0030
Undersøgelse vedrørende energisubsidier og andre statslige støttetiltag i EU
Kommissionen skal hvert år udarbejde og offentliggøre en årsrapport om overvågning af energisubsidierne og mere specifikt subsidierne til fossile brændstoffer i henhold til artikel 35, stk. 2, i forordningen om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen (EU) 2018/1999. Denne rapport skal vedtages senest d. 31. oktober hvert år.Da udarbejdelsen af denne rapport kræver intensive dataindsamlings-, validerings- og analysefærdigheder, skal GD ENER i de 27 EU-medlemsstater inddrage/træffe afgørelse om lokale dataleverandører i EU-medlemsstaterne for at udføre disse opgaver.Ud over ajourføring af data skal kontrahenten også give et estimat af indvirkningen af Covid-19-pandemien på udviklingen af energisubsidier (tilskud til fossile brændstoffer og vedvarende energi) i 2020. Desuden skal der i opgørelsen indgå en kort beskrivelse af de juridiske definitioner af subsidier og de seneste foranstaltninger og planer om at udfase dem.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
79300000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/12/2020 00:00
08/02/2021 16:00
09/02/2021 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 251-627004
Udbudsbekendtgørelse
24/12/2020 00:00