Information om udbud

Titel:
Miljøundersøgelse af miljøgrænseværdien Euro 5 for køretøjer i klasse L.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/06/2015
Frist for modtagelse af bud:
07/08/2015
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
Miljøundersøgelse af miljøgrænseværdien Euro 5 for køretøjer i klasse L.
For godkendelse af et køretøj i klasse L skal blandt andet en række miljøprøvninger udføres, og prøvningsresultaterne skal indberettes til den godkendende myndighed for at få fastslået, at miljøpræstationerne for en køretøjstype i klasse L opfylder minimumskravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, inden køretøjet kan markedsføres og indregistreres.Derudover skal undersøgelsen også vurdere gennemførligheden og omkostningseffektiviteten af krav til prøvning af overensstemmelse efter ibrugtagning, krav vedrørende off cycle-emissioner og en emissionsgrænse for antal partikler for visse (under)klasser. På grundlag af undersøgelsens resultater bør Kommissionen overveje at forelægge et forslag om indførelse af disse nye elementer i fremtidig gældende typegodkendelseslovgivning efter de faser, som er fastlagt i den eksisterende forordning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
25/06/2015 00:00
Finder ikke anvendelse
07/08/2015 23:59
14/08/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2015/S 120-218766
Udbudsbekendtgørelse
25/06/2015 00:00